Prośba o ocenę stanu dysku twardego w laptopie


(adamok) #1

Oto screen:


(JNJN) #2

Ten śmietnik i trzeba nowy.


(adamok) #3

Dysk oczywiście nie jest mój, narazie jeszcze chodzi, czy długo jeszcze on potrzyma?


(JNJN) #4

? skopiować pilne dane.