PROŚBA O POMOC log z ComboFix


(Gosia Knychalska) #1

Witam serdecznie!

W systemie pojawił się jakiś wirus tzn. m.in. przeglądarka przekierowuje na stronę z programem antywirusowym, na pulpicie pojawił się komunikat: WARNING dangerous spyware. Zamieszczam loga z ComboFix

Bardzo prosze analizę i pomoc. Z góry dziękuję, pozdrawiam!

ComboFix 08-12-01.03 - x 2008-12-02 21:19:16.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.433 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\x\Pulpit\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Previous Run -------

.

c:\docume~1\x\USTAWI~1\Temp\tmp1.tmp

c:\docume~1\x\USTAWI~1\Temp\tmp2.tmp

c:\windows\system32\ddcYoLEW.dll

c:\windows\system32\edytjprw.ini

c:\windows\system32\ggwewtxd.dll

c:\windows\system32\mlJDvTkH.dll

c:\windows\system32\oxrjez.dll

c:\windows\system32\WELoYcdd.ini

c:\windows\system32\WELoYcdd.ini2

c:\windows\system32\wrpjtyde.dll

c:\windows\Tasks\lzvyfvsu.job

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-11-02 do 2008-12-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-12-02 20:14 . 2008-12-02 20:14

2008-12-02 20:11 . 2008-12-02 20:11

2008-12-02 19:55 . 2008-12-02 19:55

2008-12-02 18:41 . 2008-12-02 21:18 4,785 --a------ c:\windows\system32\warning.gif

2008-12-02 18:41 . 2008-12-02 21:18 1,349 --a------ c:\windows\system32\ahtn.htm

2008-12-02 18:40 . 2008-12-02 18:40 38,400 --a------ c:\windows\system32\urqOffEX.dll

2008-12-02 18:40 . 2008-11-27 13:19 32,256 --a------ c:\windows\system32\frmwrk32.exe

2008-12-02 18:40 . 2008-12-02 18:41 1 --a------ c:\windows\system32\uniq.tll

2008-12-02 18:40 . 2008-12-02 18:40 1 --a------ c:\windows\system32\test.ttt

2008-11-28 20:17 . 2008-11-28 20:17

2008-11-28 20:17 . 2008-11-28 20:17 4,350,416 --a------ c:\program files\gg77.exe

2008-11-26 10:58 . 2008-11-26 10:58 297,697 --a------ c:\windows\system32\SpywareRemover.exe

2008-11-22 23:06 . 2008-11-22 23:06

2008-11-22 22:13 . 2008-11-22 22:14

2008-11-13 19:55 . 2008-10-24 12:10 453,632 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2008-11-03 18:24 . 2008-11-03 18:24

2008-11-03 18:24 . 2008-11-03 18:24 940,794 --a------ c:\windows\system32\LoopyMusic.wav

2008-11-03 18:24 . 2008-11-03 18:24 146,650 --a------ c:\windows\system32\BuzzingBee.wav

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-12-02 19:10 23,335,936 ----a-w c:\program files\ess_trial_nt32_plk.msi

2008-12-02 17:46 --------- d-----w c:\program files\eMule

2008-11-28 17:57 --------- d-----w c:\program files\Yahoo!

2008-11-19 15:04 --------- d-----w c:\documents and settings\x\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-11-04 20:01 --------- d-----w c:\documents and settings\x\Dane aplikacji\U3

2008-10-24 21:38 --------- d-----w c:\program files\MSXML 4.0

2008-10-24 11:10 453,632 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2008-10-16 13:13 202,776 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll

2008-10-16 13:13 1,809,944 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll

2008-10-16 13:12 561,688 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll

2008-10-16 13:12 323,608 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll

2008-10-16 13:09 92,696 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll

2008-10-16 13:09 51,224 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe

2008-10-16 13:09 43,544 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll

2008-10-16 13:08 34,328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

2008-10-06 15:08 --------- d-----w c:\program files\AVS4YOU

2008-10-06 15:07 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2008-10-06 15:07 --------- d-----w c:\program files\Common Files\DVDVideoSoft

2008-10-06 15:06 --------- d-----w c:\program files\Common Files\AVSMedia

2008-10-06 14:49 --------- d-----w c:\documents and settings\x\Dane aplikacji\CyberLink

2008-10-06 14:48 --------- d-----w c:\documents and settings\x\Dane aplikacji\AVS4YOU

2008-10-06 14:48 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\AVS4YOU

2008-10-06 14:39 --------- d-----w c:\program files\AskSearch

2008-09-30 15:43 1,286,152 ----a-w c:\windows\system32\msxml4.dll

2008-09-15 15:40 1,846,272 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2008-09-04 16:46 1,106,944 ----a-w c:\windows\system32\msxml3.dll

2004-10-01 13:00 40,960 ----a-w c:\program files\Uninstall_CDS.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C}]

2008-12-02 18:40 38400 --a------ c:\windows\system32\urqOffEX.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-05-23 68856]

"AdobeUpdater"="c:\program files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe" [2007-03-01 2321600]

"RealAV.exe"="c:\program files\RealAV\RealAV.exe" [2008-12-02 2573312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-11-26 81000]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-02-01 339968]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-02-01 32768]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-12-08 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [2008-03-25 144784]

"REGSHAVE"="c:\program files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" [2002-02-04 53248]

"SpywareCleaner"="c:\windows\system32\SpywareRemover.exe" [2008-11-26 297697]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2008-05-08 c:\windows\soundman.exe]

"Framework Windows"="frmwrk32.exe" [2008-11-27 c:\windows\system32\frmwrk32.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2005-02-01 32768]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST System Tray.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2005-02-01 32768]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-05-11 282624]

Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk - c:\program files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe [2008-05-09 950272]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C}"= "c:\windows\system32\urqOffEX.dll" [2008-12-02 38400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\urqOffEX]

2008-12-02 18:40 38400 c:\windows\system32\urqOffEX.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=oxrjez.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqPhUnl.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Unload\HpqDIA.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe"=

"c:\Program Files\eMule\emule.exe"=

R0 uagp35;Filtr AGPv3.5 firmy Microsoft;c:\windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys [2008-05-08 44672]

R0 viamraid;viamraid;c:\windows\system32\DRIVERS\viamraid.sys [2005-06-20 60928]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-08 111184]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-08 20560]

R2 bgsvcgen;B's Recorder GOLD Library General Service;c:\windows\system32\bgsvcgen.exe [2008-08-27 86016]

R3 FETNDIS;Sterownik NT karty VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet;c:\windows\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2008-05-08 27165]

R3 SG762_XP;SAGEM 802.11g XG762 1211B Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\WlanBZXP.sys [2008-05-09 450560]

R3 ZDPSp50;ZDPSp50 NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\Drivers\ZDPSp50.sys [2008-05-09 17664]

S3 MRVW225;802.11g/b Wireless LAN Dirver for Windows XP;c:\windows\system32\DRIVERS\MRVW225.sys [2008-05-08 299904]

S3 PCANDIS5;PCANDIS5 Protocol Driver;\??\c:\windows\system32\PCANDIS5.SYS []

S3 ZDCndis5;ZDCndis5 Protocol Driver;\??\c:\windows\system32\ZDCndis5.SYS []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\F]

\Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{c211d2f0-269a-11dd-9dda-0060b30761b0}]

\Shell\AutoRun\command - F:\LaunchU3.exe -a

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2008-11-30 c:\windows\Tasks\WebReg psc 1500 series.job

  • c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe [2005-05-11 23:21]

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

BHO-{BE977F94-EB43-4E93-B07F-0A771BF12B80} - c:\windows\system32\ddcYoLEW.dll

BHO-{cf809a94-ad65-47ee-93c3-36c934c91e20} - c:\windows\system32\oxrjez.dll

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-12-02 21:21:04

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

  • > 'winlogon.exe'(812)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\urqOffEX.dll

.

Czas ukończenia: 2008-12-02 21:22:03

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-02 20:21:59

Przed: 26,070,728,704 bajtów wolnych

Po: 26,064,261,120 bajtów wolnych

173 --- E O F --- 2008-11-13 20:18:44


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Poczytaj jak wklejać logi:

viewtopic.php?f=16&t=253052


(Spandau) #3

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Następnie pobierz Malwarebytes' Anti-Malware Instrukcja i program tutaj http://cybertrash.pl/Tata/MBAM/Malwareb ... lware.html przeskanuj wszystkie dyski usuń co znajdzie, daj log na forum

Logi wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka