Prośba o przetłumaczenie wszystkich "Poleceń" (wiersz polecenia)


(Djzon) #1

Prośba o przetłumaczenie wszystkich "Poleceń" (wiersz polecenia)

 

 

 

Służy do tworzenia listy:

Lista zawiera następujące informacje:

   Nazwa pliku
   rozmiar pliku
   ścieżka pliku
   zakończenie pliku
   Właściciel pliku
   data ostatniej zmiany
   data ostatniego dostępu
   data utworzenia

Dodatkowe informacje można przeszukiwać:

   autor dokumentów MS Office
   Sumy kontrolnej MD5 (wartość hash pliku)
   Suma kontrolna SHA256 (wartość hash pliku)
   informacje o wersji plików programu
   Poziom głębokość katalogu
   Numer referencyjny NTFS
   (format daty plików ISO)

(Rolek0) #2

:arrow: https://translate.google.pl/