Prośba o przetłumaczenie

Proszę o przetłumaczenie wszystkiego tutaj, co jest po znaku równania…

msgHostTyps_TrackingCookies=TrackingCookies are little information files which can be stored by your web browser on command of a visited website on your local computer. Ad companies use this to see which websites you are visiting, so ads can be placed specific to you. Although TrackingCookies are not directly dangerous for the security of your computer, they can break your privacy.

msgHostTyps_ATS=This host classification is assigned for domains being used for advert or tracking purposes.

msgHostTyps_EMD=Hosts engaged in malware distribution. This classification is assigned to websites engaged in the distribution of malware (e.g. adware, spyware, trojans and viruses, etc).

msgHostTyps_EXP=Hosts engaged in or alleged to be engaged in the exploitation of browser and OS vulnerabilities as well as the exploitation of gray-matter. This classification is assigned to websites engaged in the use of browser, operating system and other such exploits, aswell as those engaged in social engineering.

msgHostTyps_FSA=Hosts engaged in the selling or distribution of bogus or fraudulent applications. This classification is assigned to sites being used for the distribution of rogue security or other such applications, for example: SpyHunter, SpyFalcon, SpywareQuake, AdwareAlert, etc.

msgHostTyps_HJK=Hosts engaged in browser hijacking or other forms of hijacking (OS services, bandwidth, DNS, etc.).

msgHostTyps_PSH=Hosts engaged in Phishing, a method for stealing passwords and other private data by using a clone of a website.

msgHostTyps_WRZ=Hosts engaged in the selling, distribution or provision of warez (including but not limited to keygens, serials, cracks, etc).

msgHostTyps_NC=Hosts, that have not been classified in detail yet, but are malware related or dangerous to visit.

Z góry dzięki ^^

msgHostTyps_TrackingCookies = TrackingCookies pliki są mało informacji, które mogą być przechowywane przez przeglądarkę internetową na polecenie o odwiedzanych stronach internetowych na komputerze lokalnym. Reklam firm ten sposób sprawdzić, które witryny internetowe, które odwiedzają, więc reklamy mogą być wprowadzane szczególne dla Ciebie. Chociaż TrackingCookies nie są bezpośrednio niebezpieczne dla bezpieczeństwa komputera, mogą złamać prywatności.

msgHostTyps_ATS = host klasyfikacji jest przypisany do domeny są wykorzystywane do celów ogłoszenie lub śledzenia.

msgHostTyps_EMD = Hosty zaangażowanych w dystrybucję malware. Klasyfikacja ta jest przypisana do stron biorących udział w dystrybucji złośliwego oprogramowania (np. adware, spyware, trojany i wirusy, itp.).

msgHostTyps_EXP = Hosty zaangażowanych lub rzekomo być zaangażowanych w wykorzystanie przeglądarki i systemu operacyjnego usterek, jak również wykorzystanie szarości sprawy. Klasyfikacja ta jest przypisana do stron zaangażowanych w wykorzystanie przeglądarki, systemu operacyjnego i innych tego rodzaju nadużycia, jak również osób zaangażowanych w inżynierii społecznej.

msgHostTyps_FSA = Hosty zaangażowanych w sprzedaż i dystrybucja fałszywymi lub fałszywych wniosków. Klasyfikacja ta jest przypisana do witryn są wykorzystywane do dystrybucji nieuczciwych bezpieczeństwa lub innych tego typu aplikacji, na przykład: SpyHunter, SpyFalcon, SpywareQuake, AdwareAlert itp.

msgHostTyps_HJK = Hosty przeglądarki zaangażowanych w porwanie lub inne formy porwanie (OS usług pasma, DNS, itp.).

msgHostTyps_PSH = Hosty zaangażowanych w phishingiem, metodę kradzież haseł i innych prywatnych danych przy użyciu klon stronie internetowej.

msgHostTyps_WRZ = Hosty zaangażowanych w sprzedaży, dystrybucji i dostarczania oprogramowania (w tym, ale nie ograniczone do keygens, seriali, pęknięcia, itp.).

msgHostTyps_NC = Hostie, które nie zostały jeszcze sklasyfikowane w szczegółach, ale są związane złośliwym lub niebezpieczne wizyty.

msgHostTyps_TrackingCookies = TrackingCookies jest małymi plikami informacji, które mogą zostać zgromadzony przez twoją przeglądarkę sieci na rozkazie odwiedzonej strony internetowej na twoim miejscowym komputerze. Przedsiębiorstwa ogłoszenia używają tego, by zobaczyć, które stronami internetowe jesteś przyjezdnymi, więc ogłoszenia mogą zostać umieszczone określony do ciebie. Chociaż TrackingCookies jest nie bezpośrednio niebezpieczny dla bezpieczeństwa twojego komputera, oni mogą rozbić twoją prywatność.

msgHostTyps_ATS = Ta główna klasyfikacja jest wyznaczona dla domen zostałych użytą do ogłoszenia albo wyśledzonych cele.

msgHostTyps_EMD = Gospodarze zajęli się dystrybucji malware. Ta klasyfikacja jest wyznaczona do stron internetowych zajęły się dystrybucją malware (e.g. adware, spyware, trojans i wirusy, etc).

msgHostTyps_EXP = Gospodarze starli w albo utrzymany, by zostać były zaangażowany w eksploatację przeglądarki i podatności OS jak również eksploatacja z szara sprawa. Ta klasyfikacja jest wyznaczona do stron internetowych zaangażowanych w użyciu przeglądarki, obsługując system i innego takie wyczyny, aswell jako te starły w społecznej inżynierii.

msgHostTyps_FSA = Gospodarze zajęli się sprzedawaniem albo dystrybucją fałszywych albo oszukańczych podań. Ta klasyfikacja jest wyznaczona do miejsc użytych do dystrybucji bezpieczeństwa łobuza albo innego takie podania, na przykład: SpyHunter, SpyFalcon, SpywareQuake, AdwareAlert, etc.

msgHostTyps_HJK = Gospodarze zajęli się przeglądarką porywającą albo innymi formami porywanie ( usług OS, szerokości pasma, DNS, etc.).

msgHostTyps_PSH = Gospodarze zajęli się Phishing, metodą dla kradnięcia haseł i innych prywatnych danych przez używanie klonu strony internetowej.

msgHostTyps_WRZ = Gospodarze zajęli się sprzedawaniem, dystrybucją albo zaopatrzeniem warez (zawierając ale ograniczony do keygens, seriali telewizyjnych, pęknięć, etc).

msgHostTyps_NC = Gospodarze, którzy nie zostali sklasyfikowani szczegółowo jeszcze, ale malware jest opowiedziany albo niebezpieczny, by rozmawiać.

Przez Translatora, też umiem.

No… ale dzięki :stuck_out_tongue:

  • Za darmo nikt Ci lepiej nie przetłumaczy…

Chyba chciałeś napisać, że za darmo NIC mi lepiej nie przetłumaczy :smiley: