Prośba o spradzenie loga


(Mw21) #1

Kolega poprosił mnie o usunięcie o "odrobaczywienie" systemu. Wiem, iż powinienem usunąć z systemu program:

O4 - HKLM..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"

Czy coś jeszcze powinno być usunięte z systemu - za wszelkie wskazówki wielkie dzięki.

Mariusz

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:00:21, on 2005-05-13

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe

C:\WINNT\system32\paytime.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

D:\Archiwa! !!


(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku