Prośba o sprawdzenie loga Hijackthis, komp zamula


(Ehalqgn) #1

Witam, proszę o sprawdzenie loga. Problem polega na tym, że po włączeniu system zawiesza się na dłuższa chwile, potem wszystko dział git.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:42:32, on 2010-06-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

E:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

E:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

E:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

E:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

E:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

E:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe

G:\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

E:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

G:\Glary\initialize.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

E:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

G:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yandex.ru/?clid=48571

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - E:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - E:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - E:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O3 - Toolbar: Foxit Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] E:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] E:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "E:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://G:\ss\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Office XP\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - E:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - E:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - G:\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - E:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - E:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - E:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - E:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NIHardwareService - Native Instruments GmbH - E:\Program Files\Common Files\Native Instruments\Hardware\NIHardwareService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - G:\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe


--

End of file - 6169 bytes

(deFco247) #2

HijackThis = totalne starocie.

Pokaż logi z narzędzi OTL + GMER.

Z OTL pokazujesz dwa wynikowe logi OTL.txt + Extras.txt

Przed uruchomieniem powyższych narzędzi odinstaluj (jeśli posiadasz) wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń instalowany przez nie sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe, to OK).

Zawartość logów wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Monczkin) #3

Gemba , przeczytaj te tematy. Popraw proszę tytuł oraz log w pierwszym poscie. Inaczej temat zostanie usunięty.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html

viewtopic.php?f=16&t=394978