Prosba o sprawdzenie loga - problemy z robalami (chyba)

mam problem, prawdopodobnie z robalami.

nie moge skonfigurowac poprawnie lanu, czasem przestaje dzialac internet.

kilka trojanow juz wywalilem, ale chyba nie wszystkie.

prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:56:49, on 2006-05-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Documents and Settings\bartek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe vmmdiag32.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_VIR_2006] e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O20 - AppInit_DLLs: D:\WINDOWS\System32\systc6.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

=========================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners

Przed nowymi logami skan http://www.ewido.net po update.

log z hjt:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:00:12, on 2006-05-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksmonsv.exe

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\Program Files\TlenPlus\tlen.exe

D:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

e:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

D:\Documents and Settings\bartek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe vmmdiag32.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_VIR_2006] e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\program files\mks_vir_2006\mksfirewall.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks_scan.exe

scan silent runnerem konczy sie errorem w postaci:[screen24qu.th.jpgto co mi sie udalo uzyskac:

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"(Default)" = (empty string)

"ATICCC" = ""D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"HydraVisionDesktopManager" = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe" ["ATI Technologies Inc."]

"VGAUtil" = "D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe" [empty string]

"AudioDeck" = "D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 " ["VIA Technologies, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"DAEMON Tools" = ""D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"MKS_VIR_2006" = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 - {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 - {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 - {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 - {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 - {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 - {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 - {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "Shell" = "explorer.exe vmmdiag32.exe" [MS], [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 - {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 - {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

MyPhoneExplorer\(Default) = "{C63D6E57-FE9E-43D7-B7ED-900DEB695D3E}"

 - {HKLM...CLSID} = "MyPhoneExplorer_ShellEx.ShellExt"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MyPhoneExplorer\DLL\ShellMgr.dll" ["F.J. Wechselberger"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 - {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 - {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellStateStartup items in "bartek" "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" - shortcut to: "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" - shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\MksFirewall.dll ["MKS"], 01 - 05

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 13

](http://img208.imageshack.us/my.php?image=screen24qu.jpg)

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpis w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

Zostało:

Plik na czerwono usuń programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

D:\WINDOWS\System32** vmmdiag32.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Log z silenta nie pełny:

Zobacz TUTAJ oraz Wyłączenie/włączenie WSH

wiem, ze log nie jest pelny, pisalem o tym (screen);

killbox nie chcial zrebootowac, kilka razy probowalem. zrobilem recznie, przy starcie wyskoczyl alert ze nie moze znalzec tego pliku, ale zapis F2 -… juz nie wraca, wiec chyba alert byl jednorazowy.

dzieki :]

A przeczytałes ten artykuł, który zlinkował Ci kuz5?

:slight_smile:

pelen log z silenta:

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"(Default)" = (empty string)

"ATICCC" = ""D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime" [null data]

"HydraVisionDesktopManager" = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe" ["ATI Technologies Inc."]

"VGAUtil" = "D:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe" [empty string]

"AudioDeck" = "D:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 " ["VIA Technologies, Inc."]

"SunJavaUpdateSched" = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"DAEMON Tools" = ""D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"MKS_VIR_2006" = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mks2006.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

MyPhoneExplorer\(Default) = "{C63D6E57-FE9E-43D7-B7ED-900DEB695D3E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MyPhoneExplorer_ShellEx.ShellExt"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MyPhoneExplorer\DLL\ShellMgr.dll" ["F.J. Wechselberger"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

MkS_Vir\(Default) = "{E64226E0-9DA1-479E-8265-8D65BA327BD4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MkS_Vir Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\MKS_VIR_2006\mksshell.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\bartek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "bartek" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

e:\Program Files\MKS_VIR_2006\MksFirewall.dll ["MKS"], 01 - 05

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 13Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86, clr_optimization_v2.0.50727_32, "D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe" [MS]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 414 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Log jest czysty :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego RegCleaner 4.3.0.780) :slight_smile:

dzx :]