Prośba o sprawdzenie loga


(Mar2904) #1

Bardzo bym prosił o sprawdzenie tego,bo nie zabardzo się znam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:58:51, on 2005-02-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe

C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS.0\system32\services.exe

C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

C:\Documents and Settings\Madzia\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Magda

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.0\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS.0\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8732E92-9124-43E4-97EC-71F193543867}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 212.85.112.32

O17 - HKLM\System\CS2\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 212.85.112.32

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 212.85.112.32

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(boczi) #2

/Nie ten dział

Zainstaluj SP2

Usuwasz:

C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

Najlepiej usuwasz to w trybie awaryjnym F8 z wyłączonym przywracaniem systemu

Zainstaluj antywirus i firewall


(Mar2904) #3

Sorry za pomyłkę działu (rzeczywiście nawet nie pomyślałem) :slight_smile: ,a teraz mam jeszcze jedno pytanko zaznaczyłem to co mi napisałeś i usunąłem,i to już wszystko?nie wiem gdzie szukać wpisów typu C:/....,sorry za denne pytania,ale pierwszy raz tym programem coś robię.Aha i jakiego Antywirusa polecasz (najlepiej z darmowych)?narazie mam tylko Ad-Aware SE Personal.


(boczi) #4

Zaznacz, a następnie FIX. Najlepiej uprzedmio wyłącz przywracanie systemu. Darmowy - AntiVir Personal Edition. To wszystko


(Mar2904) #5

Dzięki,ale jeszcze chiciałem abyś pomógł mi bi nie mogę znaleźć wpisów typu C:/...?


(Musg) #6

Ad-aware to nie jest antywirus.

A tu masz linki do darmowych:


(Mar2904) #7

Wiem że Ad-Aware SE Personal to nie antywirus,napisałem tylko że mam zainstalowanego,może to źle zabrzmiało. :slight_smile: