Prośba o sprawdzenie loga

Ten komputer nie jest podłączony na stałe do sieci więc nie jest zabezpieczony ale ktoś niepowołany narobił bałaganu.

oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:11:42, on 05-04-28

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\WUAUCLT.EXE

C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7ZFM.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\7ZOB1E4.TMP\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = 69.61.38.52

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {6DA975EA-CBB4-411B-97C0-DB0A892BF2C1} - C:\WINDOWS\SYSTEM\QEJIJ.DLL

O2 - BHO: (no name) - {02FDDD59-ABF1-11D9-8653-E5F6676F9277} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL

O2 - BHO: PynixObj Class - {00000000-DD60-0064-6EC2-6E0100000000} - C:\WINDOWS\PYNIX.DLL

O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IECUSTOM32.DLL

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [MDM7] “C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE”

O4 - HKLM…\RunServices: [MOSearch] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYSTEM\MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111111} - http://sexonline.pl/www.sexonline.pl.exe

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://private-pl.com/private.exe

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\PROGRAM FILES\KONTAKT\URL_WPMSG.DLL

O18 - Filter: text/html - {02FDDD58-ABF1-11D9-8653-E5F6082337EC} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL

O18 - Filter: text/plain - {02FDDD58-ABF1-11D9-8653-E5F6082337EC} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SFCMAN32.DLL

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to użyj programu KillTrusted 0.7

Kosmetyka:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Z dysku usuwasz ręcznie z

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ SYSTEM\ cały folder MOSEARCH\BIN\MOSEARCH.EXE

Potem wchodzisz na stronkę

:arrow: http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/7 … lorer.html

i pobierasz >>>Internet Explorer 6 PL !!

Phylby jak to usunie

to ten wpis zniknie

kuz5

Kto dmucha na zime nie zginie :smiley: