Prosba o sprawdzenie loga

Problem jak jeden z wielu. Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:10:33, on 2008-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\windows\system32\rqwnw64n.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Blonka\Menu Start\Programy\Autostart\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\scntttdm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jucheck.exe

C:\Documents and Settings\Blonka\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT641614

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: torrent_search Toolbar - {f14b0ccd-aa41-4406-ab68-c5de9d85b4a3} - C:\Program Files\torrent_search\tbtor0.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: gooochi browser optimizer - {146f6f0a-2944-9100-9831-7d12124d624d} - C:\WINDOWS\system32\vrtsmgzcvtgz.dll

O2 - BHO: mysidesearch search enhancer - {6a50253d-e372-bb16-b69a-5842eaba6d1a} - C:\WINDOWS\system32\tlqtsmzegrvyqkn.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O2 - BHO: torrent_search Toolbar - {f14b0ccd-aa41-4406-ab68-c5de9d85b4a3} - C:\Program Files\torrent_search\tbtor0.dll

O3 - Toolbar: torrent_search Toolbar - {f14b0ccd-aa41-4406-ab68-c5de9d85b4a3} - C:\Program Files\torrent_search\tbtor0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [itype] “C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [osCheck] “C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe”

O4 - HKLM…\Run: [{48-85-52-20-DW}] C:\windows\system32\rqwnw64n.exe DWbrk01FF

O4 - HKLM…\Run: [{ccbabe33-4d3e-8c98-c1a4-781ea5996d51}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\vrtsmgzcvtgz.dll” DllStart

O4 - HKLM…\Run: [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\system32\scntttdm.exe DWbrk01FF

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [oncefunk] C:\DOCUME~1\Blonka\DANEAP~1\BOWSDU~1\Ooze Style.exe

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: ctfmon.exe

O4 - Startup: Deewoo.lnk = C:\WINDOWS\system32\scntttdm.exe

O4 - Startup: DW_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\rqwnw64n.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C_:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000_

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

Z gory dziekuje za pomoc.

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\tlqtsmzegrvyqkn.dll

C:\windows\system32\rqwnw64n.exe

C:\WINDOWS\system32\vrtsmgzcvtgz.dll

C:\WINDOWS\system32\scntttdm.exe

C:\WINDOWS\system32\rqwnw64n.exe


Folder::

C:\Program Files\AskSBar

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

wejdź start >> wszystkie programy >> autostart >> i usuń skróty

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 ale nie włączaj.

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

Ok wszystko poszlo jak trzeba. Oto log z combofix’a:

http://up.wklej.org/download.php?id=a2f … 450c3385cd

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

Oto log z Combofix’a:

http://up.wklej.org/download.php?id=e21 … 32429915ed

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:

Wszystko skoonczylem. Oto raport:

http://up.wklej.org/download.php?id=d5e … 5043a05da2

Pozdrawiam i dziekuje

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Documents and Settings\Blonka\Pulpit\hijackthis\backups

C:\Program Files\BitTorrent Fastest Tool\DWbrk01.exe

C:\Program Files\SnadBoy's Revelation v2\Revelation.exe

C:\Program Files\SnadBoy's Revelation v2\RevelationHelper.dll


Folders to delete:

C:\Documents and Settings\Blonka\Dane aplikacji\Bows dumb rule

E:\System Volume Information\_restore{908BD053-4A8A-4C14-8AC4-BD59655213A5}\RP156

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

Przeczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw wszystko, opcja edytuj.JNJN