Prośba o sprawdzenie loga


(Uzi) #1

wszyscy sprawdzaja sobie loga mi jeszcze nigdy nikt nie sprawdzał nawet nie wiem czy wszystko dobrze zrobiłem bo robie to po raz pierwszy jesli ktos moze to prosze o sprawdzenie

Scan saved at 13:55:29, on 2005-05-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\PAWEUZ~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.276\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "E:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [WeatherCast] "C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe" /q

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.4.1_01) -

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0001-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.1_01) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{8C9EB38D-D3A5-4D73-9E9D-2B1A01F5F767}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE


(boczi) #2

Kasacja: Cały folder Save na C:\Program Files\Save.

Po usunięciu, kasuejsz wpis z Hijacka

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

Kasacja

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

Tego też nie używasz, usuń (cały folder):

C:\Program Files\ *WeatherCast*

Kosmetyka

Ze start -> uruchom -> msconfig możesz odznaczyć:

nwiz.exe /install - usługa wirt. pulpitów nVidii,

CTHELPER.EXE - od WinDVD, IMO zbędne,

UpdReg.EXE - updater Creative, zbędne,

jusched.exe - zbędny aktualizator javy,

NeroCheck.exe - zbędny proces Nero,

MSN Messenger jeśli nie używasz, kasujesz programem Xp-Anti-Spy. http://www.narzedziainfo.prv.pl


(Adarek) #3

Po wszystkim usuń folder Save , Wejdz w klucze rejestru i usuń wszystkie wpisy Save. Tylko dobrze sprawdzaj czy to konkretnie ten wpis.

Potem sprawdz system proogramami :

PestPatrol

CWShredder

Ad-aware

Spybot Search & Destroy

Microsoft® Windows AntiSpyware