Prośba o sprawdzenie loga


(Raiki) #1

Proszę o sprawdzenie loga. Coś nie tak z moim kompem.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 20:01:36, on 30-05-2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\Iwona.PIECHOWIAK\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe D:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {AF6CBFE9-5302-0EF7-7D52-0CC2BE244692} - D:\WINDOWS\System32\qejed.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {C37C7D12-8ACC-B144-FE7E-BF30B3716DF5} - D:\WINDOWS\System32\oxujssy.dll

O2 - BHO: (no name) - {F6514D11-A7FC-F202-D338-FA1D833340C3} - D:\WINDOWS\System32\oxujssy.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [[01]##########################] D:\Program Files\Internet Optimizer\update\rogue.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdTools Service] D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Desktop Search] D:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe

O4 - HKLM..\Run: [ffis] D:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe

O4 - HKLM..\Run: [ivhsuo] d:\windows\system32\fgygxil.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 ... scan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTickets ... refid=2732

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FD5098DF-EE8E-4DDB-8CFD-64F8F3C1E999}: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - D:\WINDOWS\isrvs\mfiltis.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service - Unknown - D:\WINDOWS\svcproc.exe


(Musg) #2

dokladnie brakuje ci sp2 dales log ze starej wersji,teraz obowiazuje nowa:

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip


(Kuz5) #3

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jeżeli będzie problemz ręcznym skasowaniem tego pliku to spróbuj usunąć programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

D:\WINDOWS**** Nail.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces następnie

Odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz svcproc => Ok i zresetuj komputer

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpis 015 będzie stawiać opór to usuń go narzędziem KillTrusted 0.7


(Raiki) #4

log nowa wersja

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:50:58, on 30-05-2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jucheck.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\Iwona.PIECHOWIAK\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis 2.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe D:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {AF6CBFE9-5302-0EF7-7D52-0CC2BE244692} - D:\WINDOWS\System32\qejed.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {C37C7D12-8ACC-B144-FE7E-BF30B3716DF5} - D:\WINDOWS\System32\oxujssy.dll

O2 - BHO: (no name) - {F6514D11-A7FC-F202-D338-FA1D833340C3} - D:\WINDOWS\System32\oxujssy.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [[01]##################################### D:\Program Files\Internet Optimizer\update\rogue.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [AdTools Service] D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [Desktop Search] D:\WINDOWS\isrvs\desktop.exe

O4 - HKLM..\Run: [ffis] D:\WINDOWS\isrvs\ffisearch.exe

O4 - HKLM..\Run: [ivhsuo] d:\windows\system32\fgygxil.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 81.222.131.59 (HKLM)

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 ... scan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTickets ... refid=2732

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {AB8638BB-79E8-4E9D-ABF2-8F33054E3941} (Guesser Class) - http://czat.onet.pl/client/kalambury/NetPunGame1.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://D:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FD5098DF-EE8E-4DDB-8CFD-64F8F3C1E999}: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Filter: text/html - {950238FB-C706-4791-8674-4D429F85897E} - D:\WINDOWS\isrvs\mfiltis.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - D:\WINDOWS\svcproc.exe


(Musg) #5

kolejny raz przypominam--nowa wersja obowiazuje ,zreszta widac i nie ma co sprawdzac starej wersji--roznica piorunujaca :slight_smile:

post moj mozna usunac-pozdrawiam


(Kuz5) #6

A gdzie ty taką piorunujaca różnice widzisz raptem pare 015 dodatkowo do skasowania ale wystarczy że odpali


(Musg) #7

ok

roznicy nie ma

w/g kuz obowiazuje wersja hj:

oraz wszelkie inne stare wersje pozostałych programow

tak to my bardzo daleko dojdziemy

i raz jeszcze wywalcie ten post


(Raiki) #8

Dzięk zaraz zacznę usuwać


(lazikar) #9

Lepiej wklej loga po usunięciu a nie informuj że zaczniesz to robić. :wink: