Prośba o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:47:11, on 2005-06-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

c:\temp\Rar$EX00.985\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [gcasServ] “C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVPDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sCANINICIO] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe”

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0C408CAC-A22C-4692-A2B1-B04FC8AF264E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

log ok :slight_smile: masz jakies problemy ?

Coś mój antywirus wykrył oprogramowanie szpiegujące [c:\WINDOWS\notepad.exe]. Pojawił się komunikat {ostrzeżenie przed zmianą plików systemowych, zagrożenie utratą stabilności systemu], żebym włożyła płytkę z SP2, ale nie chciała mi odpalić.

Dzięki za szybkie sprawdzenie loga :slight_smile:

Log OK.

Połączenie Neostrady możesz skonfigurować ręcznie.

Info: http://www.autoconnect.prv.pl http://www.neostrada.info http://www.turbokrecik.info

MSN Messenger, jeśli nie używasz usuń:

http://www.amnezja.org/modules.php?name … e&sid=4369

Uruchom C:\WINDOWS\NOTEPAD.exe

Coś się uruchamia?

Wpisałam tak jak napisałeś Boczi i pokazuje mi się komunikat, że nie może odnaleźć tego pliku.

Złączono Posta : 30.06.2005 (Czw) 20:05

Robiłam skany Adawarem, Spybotem i nic nie wykryły.

OK.

Ściągnij plik:

http://kb007.w.interia.pl/NOTEPAD.EXE

I skopiuj do folderów: C:\WINDOWS, C:\WINDOWS\SYSTEM32 i C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache

Mam skopiowac go do tych 3 folderów? Jakoś nie mogę znaleźc tego ostatniego

Bo jest to folder ukryty.

Zmień w opcjach folderów, żeby wyświetlał ukryte pliki i foldery.

Wchodzisz w eksplorera -> menu u góry: narzędzia -> opcje folderów

-> widok -> odptaszasz

  • “ukrywaj pliki systemowe”

zaptaszasz:

“pokazuj wszystkie pliki”

Wtedy go zobaczysz :slight_smile:

Na serio nie mogę znależć tego 3 folderu, nawet przez opcję wyszukiwania. Oczywiście zaznaczyłam aby wyświetlał mi ukryte pliki i foldery

wystarczy ze w pasku wkleisz sciezke C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache

i juz jestes w folderze :stuck_out_tongue:

Zrobiłeś to?

ok. już znalazłam. No tak a teraz mam zwyczajnie ściągnać ten plik i skopiować go do tych 3 folderów? io to wystarczy?? Przepraszam za może głupie pytania, ale to to juz jest jak się jest laikiem w tych sprawach.

Tak.

Powinno, po operacji zrób restart systemu. I poinformuj o skutkach.

Jak kopiowalam to znowu pojawił mi się komunikat: Ochrona plików systemowych.

“Pliki wymagane do prawidłowego działania systemu Windows zostały zastąpione nie rozpoznanymi wersjami. Aby zapewnić stabilność systemu, system Windows musi przywrócić oryginalne wersje tych plików.”

I znowu każe mi włożyć płytkę z SP2. Jak kliknę anuluj to pyta się czy zachować nie rozoznane wersje plików.

Ten sam komunkat pojawiał mi się właśnie wcześniej, po skanowaniu antywirem.

To co teraz???

Kliknij Anuluj, tam powinna być taka możliwość.

Ignoruj ten komunikat.

Zignorować to własnie nie moge tego komunikatu - nie ma takiej opcji.

Jak kliknę Anuluj po wymienionym w poprzednim poście komunikat to pokazuyje mi się:

" Nie wybrano opcji przywrócenia oryginalnych wersji plikow. To może mieć wpływ na stabilność systemu Windows. Czy na pewno chcesz zachować te nierozpoznane wersje plików?

Złączono Posta : 30.06.2005 (Czw) 20:45

To co mam kliknąć “nie” i zrobić reseta?

Oczywiście wybierz Tak.

ok, boczi. Zobaczymy co będzie

Złączono Posta : 30.06.2005 (Czw) 20:59

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za okazaną pomoc - szczególnie dla Bocziego :slight_smile:

Pozdrawiam gorąco