Prośba o sprawdzenie loga

Od jakiegoś czasu wyskakuje mi przy każdym uruchomieniu komputera okno dialogowe z pytaniem “Czy chcesz dodać pav.reg do rejestru?”. Znalazłem już na tym forum rozwiązania tego problemu, ale chciałbym za jednym razem usunąć wszystkie błędy w systemie - a mam wątpliwości, czy nie jest ich więcej - więc poniżej wklejam mojego loga z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:40:29, on 2006-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

E:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

F:\Drukarka HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

E:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

F:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

F:\Drukarka HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

E:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

F:\Program Files\Opera 8.5\Opera.exe

F:\Program Files\TrojanHunter 4.5\TrojanHunter.exe

F:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

E:\DOCUME~1\Kacper\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.969\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=E:\WINDOWS\regedit E:\pav.reg,E:\WINDOWS\System32\userinit.exe,userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVPDWIN] "E:\Program Files\Panda Software\Panda Demo\pandasft.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "E:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] E:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "F:\Drukarka HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "E:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~2\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] F:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] F:\Program Files\TrojanHunter 4.5\THGuard.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00219.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] F:\PROGRA~2\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = F:\Drukarka HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office XP dla E\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://E:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: Cdm.Sdig - https://www.cdm.net.pl/cdm2/sdig/aplet/SdigApplet.cab

O16 - DPF: CDMNet - https://www.cdm.net.pl/cdm2/jar/CDMNetOnl.cab

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: Notowania ONET - http://gielda.onet.pl/notowania.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c567.cab?0407451f125bb4702ef22c41b34bd5979c55160096913529835d16a72533d83b2e3f66b7061404865d208e54adc74b1fca7477cb89ffde9ea6bac6a5dfd81ba8c3f1f16ecc:155ff7b6a3c39e5d13b88244eaad9a2e

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F740A268-2495-48EB-B5F2-A5CBFBE2126E}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - E:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - E:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

usun to tylko dla pewnosi w trybie awaryjnym i z wylaczonym przywracaniem systemu.

F2 - REG:system.ini: UserInit=E:\WINDOWS\regedit E:\pav.reg,E:\WINDOWS\System32\userinit.exe,userinit.exe 

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c18.cab 

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} (SAIX) - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c567.cab?0407451f125bb4702ef22c 41b34bd5979c55160096913529835d16a72533d83b2e3f66b7061404865d208e54adc74b1fca7477 cb89ffde9ea6bac6a5dfd81ba8c3f1f16ecc:155ff7b6a3c39e5d13b88244eaad9a2e

Czy strona http://www.cdm.net.pl jest bezpieczna znasz ja??

Znam. To serwis giełdowy.

Bardzo dziękuję za sprawdzenie i pozdrawiam serdecznie :-).

Gaspar123 daqj kontrolnego loga z hijackthis,sprawdzimy czy wszystko usunales.