Prośba o sprawdzenie loga


(Judith8) #1

co mogę usunąć? niewiele tego

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 18:47:18, on 2004-12-12

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38331.2869560185

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

(Xiao19) #2

Log czysty jak lza

widac nowy postawiony systemik

tak z ciekawosci spytam masz wlaczona ochrone rzeczywista w tle w antywirze bo w Logu tego niema ,jak nie to wlacz

no i przydal by sie jakis antyszpieg dodatkowo jeszcze

skanujacy na bierzaco np.

PestPatrol, ETD Security Scanner, czy Webroot Spy Sweeper


(Dragonlnx) #3

Daj log z najnowszego hijackthis 1.98.2

hijackthis.zip

Jak nowo postawiony systemik to najlepiej:

Windows Worms Doors Cleaner v1.4.1

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe -

zamykasz wszystkie porty w tym programie

Poprostu klikasz we wszystkich Disable tylko w jednym w NetBios pokaże Ci się pierwsze okienko klikasz NO ...

I pamiętaj o nowym log hijackthisa !


(Judith8) #4

dzięki wielkie !

zaraz pościagam.

a w tle antyvira nie mam ,więc włączę

pozdrawiam

(aha! nie mogę usunąć żadnym programem robaka : GainGator

za cholere nie chce się usunąć...hmm..co robić?)


(Duch) #5

a Spy Bot tego nie wywali :roll:


(Jablek 88) #6

Mks online 2004 z najnowszą bazą mi wykasował ok. 30 takich gatorów


(Dragonlnx) #7

Po pierwsze odinstaluj kazzę !!

Poczytaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... gain+gator


(Judith8) #8

dzięki :slight_smile:

ok tak więc oto log z najnowszego hijacka.może ktoś zerknąć?:slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 13:03:20, on 2004-12-19

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/skaner.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\Documents and Settings\ja\Moje dokumenty\msconfig.exe /auto

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Dragonlnx) #9

Log czysty!


(Judith8) #10

dzięki:)


(Damian) #11

Jest jeszcze nowszy aczkolwiek jest w fazie testowej :arrow:HiJack 1.99


(Judith8) #12

ok;)