Prośba o sprawdzenie logów - klopoty z se.dll

POMÓŻCIE jak się pozbyć tego pliku se.dll, próbowałem już wykasować go na wiele sposobów ale cały czas wraca, co mam robić.

Jeżeli chodzi o obsługę Hijacka też jestem zielony. BARDZO PROSZĘ O POMOC

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:13:46, on 2005-03-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0S2.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Aga\Pulpit\Bartek - dokumenty\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 192.168.0.1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\AddOn\AcrobatReader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {D2DC7571-F047-4940-87C9-6873BDDA0FCE} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM…\Run: [EPSON Stylus C66 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0S2.EXE /P23 “EPSON Stylus C66 Series” /O6 “USB001” /M “Stylus C66”

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU…\Run: [spyware Vanisher] C:\Documents and Settings\Aga\Pulpit\paw\spy\FreeScanner.exe -FastScan

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) - https://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx

O16 - DPF: {69FD62B1-0216-4C31-8D55-840ED86B7C8F} (HbInstObj) - http://installs.hotbar.com/installs/hot … hotbar.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{00B9946C-A60B-450E-8EA7-2F55C404988C}: NameServer = 172.30.23.254,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6730D49B-43B9-4219-90C3-2A551BF5D174}: NameServer = 172.30.23.254,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{00B9946C-A60B-450E-8EA7-2F55C404988C}: NameServer = 172.30.23.254,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{00B9946C-A60B-450E-8EA7-2F55C404988C}: NameServer = 172.30.23.254,194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

O18 - Filter: text/plain - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

wylacz przywracanie systemu i usuwasz

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

O4 - HKLM…\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

a to jesli znasz zostawiasz jesli nie wywal

O18 - Filter: text/html - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

O18 - Filter: text/plain - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

scan tymi programami

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i dajesz raz jeszcze log

Spróbujmy tak:

Wpisy usuwasz w trybie awaryjnym, przywracanie systemu wyłączasz:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank 	

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank 	

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank 	 

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 192.168.0.1

  	O2 - BHO: (no name) - {D2DC7571-F047-4940-87C9-6873BDDA0FCE} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

  	O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Aga\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

  	O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] C:\Documents and Settings\Aga\Pulpit\paw\spy\FreeScanner.exe -FastScan

  	O16 - DPF: {69FD62B1-0216-4C31-8D55-840ED86B7C8F} (HbInstObj) - http://installs.hotbar.com/installs/hotbar/programs/hotbar.cab

  	O18 - Filter: text/html - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

  	O18 - Filter: text/plain - {B4E101ED-7F6A-4C6D-A389-8F41F13088B2} - C:\WINDOWS\System32\cjho.dll

cyt z searchengines.pl

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Usuwam Hijackiem w trybie awaryjnym zaznaczone przez Was logi ale po powrocie do normalnego trybu i pierwszym uruchomieniu internet explorera pojawiaja sie od nowa.

W msconfig - Urchumianie ( po skasowaniu logow w trybie awaryjnym )- pojawia sie se.dll tez dopiero po pierwszym uruchomieniu internet explorera w trybie normalnym. W trybie awaryjnym nawet po uruchomieniu IE nic sie nie dzieje.

Czy od razu po skasowaniu logów musze puścić jakiegoś antywirusa ? żeby sprawdziła całego kompa , co najlepiej ?

a czy wylaczasz przywracanie systemu

moj komputer>>prawoklikwlasciwosci>przywracanie systemu>i zaptaszkuj na czas usuwania

Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie:

Narzędzia>>>Opcje intternetowe

Na początek w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu i odłączonym netem i tak jak już napisałem wyczyść katalog TEMP następnie odpal HijackThis zaznaczasz to co masz usunąć i klikasz fix checked

I wklej nowego loga

Wielkie dzięki za wszystko. Udało sie wreszcie usunąć !!