Prośba o sprawdzenie logów OTL / Wolny komputer i internet

Ostatnimi czasy internet oraz procesor zamulają.

 

Logi z pliku OTL.txt zamieszczam poniżej ponieważ są zbyt duże

Extras.Txt

krfcm

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.

FRST Addition

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {099EB629-2DFC-4E74-A8DE-7FCE7BE0F863} - System32\Tasks\Torntv 2-updater = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-updater.exe ==== ATTENTION
Task: {34D58FBD-8AD4-4AD6-A8FF-FEA02F067001} - System32\Tasks\SPBIW_UpdateTask_Time_323733323532313436362d3437415a556c2a3223346c41 = Wscript.exe //B "C:\ProgramData\ShopperPro\spbihe.js" spbiu.exe /invoke /f:check_services /l:0 ==== ATTENTION
Task: {51D42E2F-40BD-4255-ACB3-44F65687BC5A} - System32\Tasks\Re-markit_wd = C:\Program Files (x86)\di0Re-markit\t0Re-markitX.exe ==== ATTENTION
Task: {58FE83E8-B8C9-4E76-BF2F-7BED2A22CD7A} - System32\Tasks\Torntv 2-codedownloader = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-codedownloader.exe ==== ATTENTION
Task: {7152C7AC-84EA-4E20-8701-7C54137CB854} - System32\Tasks\GS_Booster-S-576482620 = c:\programdata\trusted publisher\gs_booster\GS_Booster.exe ==== ATTENTION
Task: {926F130C-6F00-427E-952F-925983205A52} - System32\Tasks\Torntv 2-enabler = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-enabler.exe ==== ATTENTION
Task: {94398E60-3F35-4091-9545-7FF7731821F6} - System32\Tasks\Re-markit Update = C:\Program Files (x86)\di0Re-markit\o7Re-markitK12.exe ==== ATTENTION
Task: {C81575D0-E0DC-4CDA-AF8D-872DBFADAD72} - System32\Tasks\Math Problem Solver GPU = C:\Users\camper\AppData\Local\Math Problem Solver\gpu\dummysleep.exe ==== ATTENTION
Task: {DD0A97E8-E31E-44A1-B495-D38FF58AB2D3} - System32\Tasks\Math Problem Solver Optimize = C:\Users\camper\AppData\Local\Math Problem Solver\Optimize.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\GS_Booster-S-576482620.job = c:\programdata\trusted publisher\gs_booster\GS_Booster.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Re-markit Update.job = C:\Program Files (x86)\di0Re-markit\o7Re-markitK12.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Re-markit_wd.job = C:\Program Files (x86)\di0Re-markit\t0Re-markitX.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Torntv 2-codedownloader.job = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-codedownloader.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Torntv 2-enabler.job = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-enabler.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Torntv 2-updater.job = C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-updater.exe ==== ATTENTION
AlternateDataStreams: C:\ProgramData:NT2
AlternateDataStreams: C:\Users\All Users:NT2
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Application Data:NT2
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Dane aplikacji:NT2
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\MTA San Andreas All:NT2
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:56E2E879
AlternateDataStreams: C:\Users\camper\Dane aplikacji:NT
AlternateDataStreams: C:\Users\camper\Dane aplikacji:NT2
AlternateDataStreams: C:\Users\camper\AppData\Roaming:NT
AlternateDataStreams: C:\Users\camper\AppData\Roaming:NT2
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
CHR HKU\S-1-5-21-2506667715-3374922653-1804109973-1000\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
ProxyServer: [S-1-5-21-2506667715-3374922653-1804109973-1000] = http=127.0.0.1:14122;https=127.0.0.1:14122
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2506667715-3374922653-1804109973-1000 - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
CHR Extension: (Coupon Digger) - C:\Users\camper\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbllbcbdnfpemakidmbnadpfdfphnlip [2014-10-14]
R2 QtypeSvc; C:\Program Files (x86)\QType\QtypeSvc.exe [503376 2013-06-04] (337 Technology Limited.) ==== ATTENTION
S2 BstHdDrv; \\C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Hypervisor-amd64.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 FairplayKD; \\C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [X]
S3 GGSAFERDriver; \\C:\Program Files (x86)\Garena Plus\Room\safedrv.sys [X]
S2 SPDRIVER_1.37.0.871; \\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.871\jsdrv.sys [X]
S3 X6va022; \\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va022 [X]
S3 xhunter1; \\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2014-10-24 18:37 - 2014-11-16 11:14 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-11-20 17:57 - 2013-09-03 16:57 - 00001178 _____ () C:\Windows\Tasks\Torntv 2-updater.job
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.