Prosba o sprawdzenie mojego loga


(Lokas007) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:56:07, on 2005-04-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\system32\stisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\anvshell.exe

C:\WINDOWS\system32\internat.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Do Komunikacji\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Dabrowski Lukasz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\Programy\PRC0EA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {FFF5092F-7172-4018-827B-FA5868FB0478} - C:\WINDOWS\system32\azesearch2.ocx

O3 - Toolbar: AZE Search - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - C:\WINDOWS\system32\azesearch2.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} (CParamWr Class) - http://www.azebar.com/install/azesearch.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Qbek50) #2

wylacz przywracanie systemu, w t. awaryjnym fixujesz:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk


(boczi) #3

Wszystkie rzeczy usuwasz w trybie awaryjnym, tzn. po uruchamianiu komputera, w czasie pokazywania się informacji o karcie graficznej, biosie, naciskasz F8 - tak jest najczęściej.

I w Hijacku kasujesz:

Masz Azesearch.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

   	O1 - Hosts: 69.50.166.11 www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk 

   	O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {FFF5092F-7172-4018-827B-FA5868FB0478} - C:\WINDOWS\system32\azesearch2.ocx

   	O3 - Toolbar: AZE Search - {A6790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - C:\WINDOWS\system32\azesearch2.ocx

   	O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} (CParamWr Class) - http://www.azebar.com/install/azesearch.cab

Na razie to wszystko.

Pokasuj i wklej na nowo log.


(Damian) #4

Jeszcze to:

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {FFF5092F-7172-4018-827B-FA5868FB0478} - C:\WINDOWS\system32\azesearch2.ocx

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} (CParamWr Class) - http://www.azebar.com/install/azesearch.cab


(Lokas007) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:39:22, on 2005-04-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\system32\stisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\anvshell.exe

C:\WINDOWS\system32\internat.exe

C:\Program Files\Programy\Programy Do Komunikacji\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\INTERN~1\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Dabrowski Lukasz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\Programy\PRC0EA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] anvshell.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Programy\Programy Antywirusowe\Kasparsky Anti-Virus Pro\kavmm.exe

O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

dziekowkeczka wielka ziomek wszystko elelgnacko działa juz nie ma tego syfiarza


(Qbek50) #6

fix:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm