Prośba o sprawdzenie systemu i usunięciu niepotrzebnych wpis


(Molenda65) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:44, on 2008-08-03

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.Exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=60337

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: Pasek &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSTray] %ProgramFiles%\SiS VGA Utilities\SiSTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Gość')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 User Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

--

End of file - 7600 bytes


(Leon$) #2

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642

przeskanuj daj log

:slight_smile:


(Molenda65) #3

Nie mogę pobrać combofixa z żadnej strony - wyskakuje jakieś: 403-Forbidden. Miałem tez trudności z usunięciem tych trzech wpisów z Hijack'a, bo nie znam angielskiego, a chodziło chyba o uruchomienie ikony w trybie administratora. podaje nowy log z hijackthis'a

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:26:40, on 2008-08-03

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.Exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=60337

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Pasek &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Gość')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 User Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

--

End of file - 7327 bytes


(Leon$) #4

ten log jest nie potrzebny

Pobierz Deckard's System Scanner (DSS) http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry392369 przeskanuj daj log Main.txt

:slight_smile:


(Molenda65) #5

Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by cezary on 2008-08-03 23:49:44

Computer is in Normal Mode.


-- Last 5 Restore Point(s) --

7: 2008-08-03 18:11:24 UTC - RP102 - Zaplanowany punkt kontrolny

6: 2008-08-01 22:15:56 UTC - RP101 - Zaplanowany punkt kontrolny

5: 2008-07-31 23:46:30 UTC - RP100 - Windows Update

4: 2008-07-30 21:51:43 UTC - RP99 - Windows Update

3: 2008-07-26 18:04:30 UTC - RP98 - Zaplanowany punkt kontrolny

-- First Restore Point --

1: 2008-07-23 13:37:30 UTC - RP96 - Zaplanowany punkt kontrolny

Backed up registry hives.

Performed disk cleanup.

Total Physical Memory: 765 MiB (1024 MiB recommended).

-- HijackThis (run as cezary.exe) ----------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:51:38, on 2008-08-03

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.Exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Users\cezary\Desktop\dss.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\cezary.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatche ... p=aus&qkw=%s&tbid=60337

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Pasek &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..\Run: [TouchPadHotKey] C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Gość')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Default user')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - S-1-5-21-1775033142-1838080383-201116876-501 User Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User 'Gość')

O4 - Global Startup: WirelessSelector.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

--

End of file - 7299 bytes

-- HijackThis Fixed Entries (C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\backups) -----------

backup-20080803-232309-682 O4 - HKLM..\Run: [siSTray] %ProgramFiles%\SiS VGA Utilities\SiSTray.exe

backup-20080803-232309-903 O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

backup-20080803-232309-985 O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

-- File Associations -----------------------------------------------------------

All associations okay.

-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

R1 sp_rsdrv2 (Spyware Terminator Driver 2) - \??\c:\windows\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys

-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

R2 sp_rssrv (Spyware Terminator Realtime Shield Service) - "c:\program files\spyware terminator\sp_rsser.exe"

-- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

No disabled devices found.

-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

2008-08-03 20:15:35 420 --ah----- C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{0CBD2200-35EB-405A-82EC-7DD6ED40070F}.job

-- Files created between 2008-07-03 and 2008-08-03 -----------------------------

2008-07-28 23:33:43 0 d-------- C:\Program Files\Adobe Media Player

2008-07-28 23:31:25 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR

2008-07-28 02:22:33 0 d-------- C:\Users\Gość\Application Data

2008-07-28 02:22:33 0 d-------- C:\Users\Gość\Application Data\Adobe

2008-07-25 01:13:59 0 d-------- C:\Users\cezary\Application Data

2008-07-25 01:13:59 0 d-------- C:\Users\cezary\Application Data\Adobe

2008-07-09 23:46:04 96559 --a------ C:\Windows\system32\drivers\klin.dat

2008-07-09 23:46:04 87855 --a------ C:\Windows\system32\drivers\klick.dat

2008-07-09 23:44:52 368672 --ahs---- C:\Windows\system32\drivers\fidbox2.dat

2008-07-09 23:44:52 3282976 --ahs---- C:\Windows\system32\drivers\fidbox.dat

2008-07-09 23:44:52 0 d-------- C:\Program Files\Kaspersky Lab

2008-07-09 20:25:04 0 d--h----- C:\RD4B335D2AF9F44185AFC417F8D8D4B473DR

2008-07-07 14:49:34 0 d-------- C:\Windows\system32\ArcaMicroScan

-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

2008-08-03 20:15:14 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Spyware Terminator

2008-08-02 02:05:21 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\OpenOffice.org2

2008-07-28 23:31:25 0 d-------- C:\Program Files\Common Files

2008-07-25 01:13:58 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Adobe

2008-07-20 19:57:59 0 d-------- C:\Program Files\a-squared Free

2008-07-18 22:12:04 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\ArcaBit

2008-07-18 01:17:52 0 d-------- C:\Program Files\Java

2008-07-15 14:26:09 678676 --a------ C:\Windows\system32\perfh015.dat

2008-07-15 14:26:09 132782 --a------ C:\Windows\system32\perfc015.dat

2008-07-13 13:20:55 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Terminator

2008-07-12 01:13:37 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\ImgBurn

2008-07-10 06:43:33 0 d-------- C:\Program Files\Windows Mail

2008-07-10 01:36:15 0 d-------- C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4

2008-07-08 16:19:43 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\SiteAdvisor

2008-06-30 00:49:50 174 --ahs---- C:\Program Files\desktop.ini

2008-06-30 00:40:55 0 d-------- C:\Program Files\Windows Calendar

2008-06-30 00:40:54 0 d-------- C:\Program Files\Movie Maker

2008-06-30 00:40:53 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar

2008-06-30 00:40:51 0 d-------- C:\Program Files\Windows Photo Gallery

2008-06-30 00:40:51 0 d-------- C:\Program Files\Windows Collaboration

2008-06-30 00:40:45 0 d-------- C:\Program Files\Windows Defender

2008-06-24 23:12:48 24064 --a------ C:\Users\cezary\AppData\Roaming\UserTile.png

2008-06-24 19:59:58 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro

2008-06-21 23:23:35 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Mozilla

2008-06-19 18:46:34 0 d-------- C:\Program Files\ImgBurn

2008-06-19 17:07:52 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2008-06-15 18:09:35 0 d-------- C:\Program Files\Canon

2008-06-13 19:51:45 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Auslogics

2008-06-13 19:51:36 0 d-------- C:\Program Files\Auslogics

2008-06-09 17:59:43 0 --a------ C:\Windows\nsreg.dat

2008-06-08 02:33:47 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Google

2008-06-08 01:38:38 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-06-06 00:58:25 0 d-------- C:\Program Files\MarBit

2008-06-05 20:01:19 0 d-------- C:\Program Files\Crawler

2008-06-05 19:25:45 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Works

2008-06-05 19:25:16 0 d-------- C:\Program Files\MSBuild

2008-06-05 19:23:07 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET

2008-06-05 19:18:15 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8

2008-06-05 19:04:49 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\WinRAR

2008-06-05 18:08:43 0 d-------- C:\Program Files\CCleaner

2008-06-04 15:04:23 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Java

2008-06-03 23:43:34 0 d-------- C:\Program Files\SiS VGA Utilities

2008-06-03 23:42:49 0 d-------- C:\Program Files\Realtek

2008-06-03 23:42:48 315392 --a------ C:\Windows\HideWin.exe

2008-06-03 23:42:45 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-06-03 23:41:20 0 d-------- C:\Program Files\Motorola

2008-06-03 21:11:02 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Symantec

2008-06-03 20:39:27 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-06-03 20:29:56 0 d-------- C:\Program Files\Google

2008-06-03 17:27:12 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Macromedia

2008-06-03 16:19:42 0 d-------- C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Identities

2008-06-03 16:19:14 0 d-------- C:\Program Files\Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites

2008-06-03 16:18:50 0 d-------- C:\Program Files\FSC

-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C}]

2008-07-17 14:59 62728 --a------ C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-05-10 19:48]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-08-09 19:26 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

"Skytel"="Skytel.exe" [2007-08-03 13:22 C:\Windows\SkyTel.exe]

"TouchPadHotKey"="C:\Program Files\FSC\TouchPad HotKey Utility\TouchPad_HotKey.exe" [2007-08-13 13:47]

"SpywareTerminator"="C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2008-06-05 20:39]

"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe" [2008-04-25 18:21]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-19 09:33]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-06-03 20:29]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

WirelessSelector.lnk - C:\Program Files\FSC\Wireless Utility\WirelessSelector.exe [2008-06-03 23:42:40]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=2 (0x2)

"EnableUIADesktopToggle"=0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]

@="Service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

@="Volume shadow copy"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

@="IEEE 1394 Bus host controllers"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

@="SBP2 IEEE 1394 Devices"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

@="SecurityDevices"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^cezary^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Adobe Media Player.lnk]

path=C:\Users\cezary\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Media Player.lnk

backup=C:\Windows\pss\Adobe Media Player.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

"C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GrooveMonitor]

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SMSERIAL]

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

"C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender]

%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalService nsi lltdsvc SSDPSRV upnphost SCardSvr w32time EventSystem RemoteRegistry WinHttpAutoProxySvc lanmanworkstation TBS SLUINotify THREADORDER fdrespub netprofm fdphost wcncsvc QWAVE WebClient SstpSvc

LocalSystemNetworkRestricted hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc wlansvc EMDMgmt TabletInputService WPDBusEnum

LocalServiceNoNetwork PLA DPS BFE mpssvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]

C:\Windows\system32\unregmp2.exe /ShowWMP

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]

%SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-08-03 23:54:24 ------------


(Agatonster) #6

cezar07 ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. Opisz dokładnie problem. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu