Prośba o sprawdzenie zadania maturalnego


(Kio114) #1

Witam, we wtorek miałem maturę z informatyki i niestety zabrakło mi czasu na dokończenie programu, który mieliśmy zrobić. Postanowiłem napisać ten program jeszcze raz w domu dla własnej satysfakcji lecz nie wiem czy dobrze go napisałem. Dlatego zwracam się do was (bardziej doświadczonych i mądrzejszych ludzi) z prośbą o sprawdzenie tego programu:

uses crt;
var
plik:text;
tab,tab2:array[1..1000,1..2] of integer;
x,y,z,a,b,c:integer;
Begin
clrscr;
assign(plik,'G:\Dokumenty\dane_pp\dane_PP\PARY_LICZB.TXT');
reset(plik);
x:=1;
y:=1;
while not eof(plik) do
   Begin
   read(plik,tab[x,y]);
   y:=y+1;
   if (y=3) then
     Begin
     y:=1;
     x:=x+1;
     end;
   end;
writeln('Zadanie A');
x:=1;
y:=1;
z:=0;
while x<=1000 do
   Begin
   if (tab[x,y] mod tab[x,y+1] = 0) then z:=z+1;
   if (tab[x,y+1] mod tab[x,y] = 0) then z:=z+1;
   x:=x+1;
   end;
writeln(z);
writeln('Zadanie B');
x:=1;
y:=1;
z:=0;
c:=1;
a:=0;
while x<=1000 do
   Begin
   while c<=tab[x,y] do
      Begin
      if (tab[x,y] mod c = 0) and (tab[x,y+1] mod c = 0) then z:=z+1;
      c:=c+1;
      end;
   if (z=1) then a:=a+1;
   z:=0;
   c:=1;
   x:=x+1
   end;
writeln(a);
writeln('Zadanie C');
x:=1;
y:=1;
a:=0;
b:=0;
c:=0;
while x<=1000 do
   Begin
   tab2[x,y]:=tab[x,y];
   tab2[x,y+1]:=tab[x,y+1];
   repeat
      a:=a+tab2[x,y] mod 10;
      tab2[x,y]:=tab2[x,y] div 10
   until tab2[x,y]=0;
   repeat
      b:=b+tab2[x,y+1] mod 10;
      tab2[x,y+1]:=tab2[x,y+1] div 10
   until tab2[x,y+1]=0;
   if (a=b) then c:=c+1;
   a:=0;
   b:=0;
   x:=x+1;
   end; 
writeln(c);  
close(plik);
readln();
end.

Tutaj jest arkusz z treścią zadania: http://pobieranie1.dlastudenta.pl/pliki/matura/2014/informatyka/informatyka_pp_2.pdf

Tutaj jest plik z danymi: http://pobieranie1.dlastudenta.pl/pliki/matura/2014/informatyka/dane_pp.rar

Z góry dziękuje za pomoc :wink:


(Andrzej Teneo) #2

A to nie możesz uruchomić tego programu i sprawdzić czy dzała?


(Kio114) #3

Bardziej chodzi mi o to czy dobrze wszystko działa. Uruchomiłem i wszystko wyliczyło, ale czy napewno to są dobre wyniki? Czy przez moją winę przypadkiem coś nie jest pomijane albo dodatkowo zliczane?