Prośba o sprawdznie SMART dysków


(KaisuM) #1

Prosiłbym kogoś, kto się zna na wartościach SMART.

Mam do sprawdzenia kilka dysków.

Jest problem przy kopiowaniu danych 0x8007045d

Dyski:

sys1-in1

HD Tune: Maxtor 6Y080M0 Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(03) Spin Up Time 225 224 63 7101 Ok    

(04) Start/Stop Count 253 253 0 1861 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok    

(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(08) Seek Time Performance 246 244 187 65372 Ok    

(09) Power On Hours Count 220 220 0 47827 Ok    

(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 249 249 0 1637 Ok    

(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok    

(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok    

(C2) Temperature 253 253 0 51 Ok    

(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 627 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 197 194 0 5 Ok    

(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(C9) TA Counter Detected 253 252 0 7 Ok    

(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok    

(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok    

(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok    

(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok    

(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok    

(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok    

(D1) Offline Seek Performance 191 191 0 0 Ok    

(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    


Power On Time : 47827

Health Status : Ok

sys2-in1

HD Tune: Maxtor 6Y080M0 Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(03) Spin Up Time 225 225 63 9470 Ok    

(04) Start/Stop Count 253 253 0 532 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok    

(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(08) Seek Time Performance 251 245 187 46770 Ok    

(09) Power On Hours Count 166 166 0 56481 Ok    

(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 252 252 0 542 Ok    

(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok    

(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok    

(C2) Temperature 253 253 0 25 Ok    

(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 4340 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 193 189 0 10 Ok    

(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok    

(C9) TA Counter Detected 253 252 0 3 Ok    

(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok    

(CB) Run Out Cancel 253 252 180 0 Ok    

(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok    

(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok    

(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok    

(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok    

(D1) Offline Seek Performance 196 191 0 0 Ok    

(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    

(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok    


Power On Time : 56481

Health Status : Ok

640gb-in1

HD Tune: SAMSUNG HD642JJ Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok    

(03) Spin Up Time 86 86 11 4980 Ok    

(04) Start/Stop Count 98 98 0 2260 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Ok    

(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok    

(09) Power On Hours Count 98 98 0 10953 Ok    

(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 98 98 0 1838 Ok    

(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok    

(B7) (unknown attribute) 100 100 0 32 Ok    

(B8) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok    

(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok    

(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok    

(BE) Airflow Temperature 75 59 0 421068825 Ok    

(C2) Temperature 75 55 0 421068825 Ok    

(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 102455 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 99 0 728 Ok    

(C8) Write Error Rate 100 99 0 1 Ok    

(C9) TA Counter Detected 253 253 0 0 Ok    


Power On Time : 10953

Health Status : Ok

1tb-in1

HD Tune: WDC WD10EADS-00M2B0 Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok    

(03) Spin Up Time 110 109 21 7500 Ok    

(04) Start/Stop Count 99 99 0 1880 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok    

(09) Power On Hours Count 86 86 0 10807 Ok    

(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1827 Ok    

(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 321 Ok    

(C1) Load Cycle Count 8 8 0 578427 Ok    

(C2) Temperature 113 104 0 34 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 71342 Ok    

(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok    


Power On Time : 10807

Health Status : Ok

sys1-in2

HD Tune: ST320DM001 HD322GJ Health


ID Current Worst ThresholdData Status  

(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok    

(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok    

(03) Spin Up Time 83 82 25 5299 Ok    

(04) Start/Stop Count 100 100 0 137 Ok    

(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok    

(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok    

(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok    

(09) Power On Hours Count 100 100 0 395 Ok    

(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok    

(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok    

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 134 Ok    

(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 85 Ok    

(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok    

(C2) Temperature 64 64 0 917525 Ok    

(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok    

(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok    

(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok    

(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok    

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok    

(C8) Write Error Rate 100 100 0 3 Ok    

(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok    

(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 138 Ok    


Power On Time : 395

Health Status : Ok

sys2-in2 sys2_in2.jpg