Prośba sprawdzenia logów po poważnej infekcji

Witam

Miałem dość poważną infekcje podobną do opisywanej tutaj:http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=187284.

Nie mogłem uporać się z plikiem C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe lecz po skanowaniu SDFix-em plik został usunięty.Inne pliki także były zainfekowane lecz Kaspersky sobie z nimi poradził.

By mieć pewność prosił bym o sprawdzenie logów.

Hijack

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:05:39, on 2007-10-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\Program Files\AlienGUIse\wbload.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

D:\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

G:\Program Files\AlienGUIse\AlienwareDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinSys] C:\WINDOWS\system32\WinSys.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch Ai Booster] "C:\Program Files\ASUS\Ai Booster\OverClk.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Alienware Dock.lnk = G:\Program Files\AlienGUIse\AlienwareDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: RAID Manager.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://G:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://G:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://G:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - G:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.8.30.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: D:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll,wbsys.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe (file missing)


--

End of file - 6488 bytes

SDFix

SDFix: Version 1.107


Run by admin on 2007-10-06 at 22:26


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: 


Name:

runtime


ImagePath:

\??\C:\WINDOWS\System32\drivers\runtime.sys 


runtime - Deleted
Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...


Service runtime2 - Deleted after Reboot


Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\-25694~1 - Deleted

C:\d.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\3_exception.nls - Deleted

C:\WINDOWS\system32\winsys.exe - Deleted

C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\drivers\runtime2.sys - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"D:\\Program files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="D:\\Program files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe:*:Enabled:IncrediMail"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe:*:Enabled:hpofxm08.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe:*:Enabled:hposfx08.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe:*:Enabled:hpqscnvw.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe:*:Enabled:hpqcopy.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe:*:Enabled:hpfccopy.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe:*:Enabled:hpzwiz01.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe:*:Enabled:hpqphunl.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe:*:Enabled:hpqdia.exe"

"C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"="C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe:*:Enabled:hpoews01.exe"

"D:\\Azureus\\Azureus.exe"="D:\\Azureus\\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus"

"G:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"="G:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe:*:Enabled:BitComet - a BitTorrent Client"

"C:\\DOCUME~1\\admin\\USTAWI~1\\Temp\\winAD.tmp.exe"="C:\\DOCUME~1\\admin\\USTAWI~1\\Temp\\winAD.tmp.exe:*:Enabled:winAD.tmp"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"


Remaining Files:

---------------


File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


Sat 6 Oct 2007 11,540 ..SH. --- "C:\WINDOWS\system32\hjkmp.tmp"

Sat 6 Oct 2007 6,505 ..SH. --- "C:\WINDOWS\system32\hjkmp.bak1"


Finished!

Niepokoją mnie te dwie linijki:

O4 - HKLM…\Run: [sW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe

O4 - HKLM…\Run: [sW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe

Daj log z ComboFix

Oto log z ComboFix’a

“sw34.exe” i “sw20.exe” zostaw w spokoju. Związane z “Dynamic Overclocking Technology” -->http://www.hardocp.com/article.html?art=ODAwLDI=.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\4ac79961.sys

C:\apyfs.exe

C:\WINDOWS\system32\9ae77cc4.sys

C:\WINDOWS\system32\drivers\c6a86f9a.sys


Driver::

c6a86f9a.sys

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Potem:

Daj log z ComboFixa.

jessi

Zrobione.

Nowy log z ComboFix’a

Pobierz program SDFix

Przepraszam za zwłokę.(Byłem na wyjeździe)

Oto najnowszy Log z SDFix-a:

SDFix: Version 1.107


Run by admin on 2007-10-14 at 11:14


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"G:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe"="G:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe:*:Enabled:Test Drive Unlimited"

"D:\\Program files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="D:\\Program files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program g˘wny"

"C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE"="C:\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE:*:Enabled:Total Commander 32 bit international version, file manager replacement for Windows"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Sat 13 Oct 2007 857 ...HR --- "C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\SecuROM\UserData\securom_v7_01.bak"


Finished!

SDFix nic już nie wykrył. :slight_smile:

jessi