Prośba zbadania loga


(Jaroslaw Balcerek) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:00:17, on 2005-09-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\wuamkop32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Mistrz\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.783\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM\..\RunServices: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15589FA1-C456-11CE-BF01-000000000000} - http://www.errornuker.com/products/errn2004/installers/default/ErrorNukerInstaller.exe

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F9CFD782-276E-4A0B-BC38-DA78EB48E3CD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Mistrz\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

(Qbek50) #2

wyłącz przywracanie systemu. W trybie awaryjnym usuwasz ręcznie plik pogrubiony:

potem odnajdujesz plik:

msupdate32.exe

i też go usuwasz ręcznie. Na koniec kasacja wpisów w Hijacku:

kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz “msconfig” i w zakładce uruchamianie odchaczasz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically