Prośbao sprawdzenie loga


(Błażej) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:10:40, on 2005-07-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: VBRunDLL Class - {197B8CA4-E215-46DD-8F33-E0544A80E5C4} - C:\WINDOWS\System32\vbrundll.dll

O2 - BHO: Loader Class - {2E246FAE-8420-11D9-870D-000C2917DE7F} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Loader.dll (file missing)

O2 - BHO: ohb - {9ADE0443-2AB2-4B23-A3F8-AC520773DE12} - C:\WINDOWS\System32\nsp5.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

O4 - HKLM..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe

O4 - HKLM..\Run: [_Cat4] C:\WINDOWS\msmsgr2.exe

O4 - HKLM..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

O4 - HKLM..\Run: [regsync] C:\WINDOWS\System32\regsync.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [WeatherCast] "C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe" /q

O4 - HKCU..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU..\Run: [AVKBar] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe"

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: *.bestcounter.biz

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170 (HKLM)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c6.cab

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe


(Kuz5) #2

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Access

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces svcproc

następnie dpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz SvcProc => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7