Prośbe dotycząca logu


(123448) #1

prosze o spr. loga ...thx

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:38:07, on 05-06-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\IWP\NPFMNTOR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\POWERS.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPD-LC\SYMLCSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\CFGWIZ.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVW32.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SNDSRVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\PROGRAMY\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] "C:\WINDOWS\PowerS.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [symantec Core LC] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe start

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NAV CfgWiz] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\CfgWiz.exe" /GUID {0D7956A2-5A08-4ec2-A72C-DF8495A66016} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE /Consumer

O4 - HKLM..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [NPFMonitor] C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [scriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [sSS5] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS5SAFE] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [sSS5SPM] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE" /booting

O4 - HKCU..\Run: [ETD Security Scanner] "C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE" /s

O4 - HKCU..\RunServices: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5SAFE] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [sSS5SPM] "C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE" /booting

O4 - HKCU..\RunServices: [ETD Security Scanner] "C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE" /s

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE


(Gutek) #2

LOG Ok zbędniki:

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.


(123448) #3

thx za sprawdzenie. myślałem że się nie doczekam :slight_smile:


(Gutek) #4

Nie było mnie trochę :wink:

Ale to cały LOG tak woli formalności :stuck_out_tongue:


(123448) #5

hehe. thx jeszcze raz :slight_smile: