Prosiłabym o sprawdzenie loga


(Shirlej) #1

Prosiłabym o sprawdzenie loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:34:43, on 05-12-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\INET20096\SERVICES.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\VL8S5B4A.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\CENQ\CPSDN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\WINDOWS\TOOL2.EXE

C:\WINDOWS\TOOL2.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDMS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINOA386.MOD

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX00.970\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\INET20096\SERVICES.EXE

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL

O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\WSEM303.DLL

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - C:\WINDOWS\inet20096\3.00.11.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [vl8s5b4a] C:\WINDOWS\SYSTEM\vl8s5b4a.exe

O4 - HKLM…\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM…\Run: [byibv] C:\PROGRAM FILES\CENQ\CPSDN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\INET20096\SERVICES.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft standard protector] C:\WINDOWS\INET20096\SOCKS.EXE 20096

O4 - HKLM…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKLM…\Run: [timessquare] C:\WINDOWS\TIMESSQUARE.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysMemory manager] c:\windows\system\mdms.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU…\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\INET20096\SERVICES.EXE

O4 - HKCU…\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKCU…\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht! http://iframetraff.biz/traff/x.chm::/load.exe


(Drahalt) #2

A widziałeś odpowiedni dział do tego…? :?


(Bary1986) #3

Syfiosz nie czepiaj sie to po pierwsze a po drugie ona jest dziewczyna :stuck_out_tongue:


(Shirlej) #4

jestem pierwszy raz prosze na mnie nie krzyczeć!