Prosta linia w photoshopie


(Grkmgrj) #1

mam pytanie gdzie się robi prostą linie w photoshopie taką jaką można zrobić w paincie?


(Rosa Killer) #2

Narzędzie "line tool" ;] :stuck_out_tongue: