Prosta rzecz w PHP, podmienianie zmiennej w pliku


(Alan Elektro) #1

Witam!

Mam problem z przerobieniem mojej dawnej funkcji która przez długi czas bardzo dobrze mi służyła, mianowicie:

include('baza_licznik.php');

$open=fopen('baza_licznik.php','w');

flock($open,2);

fwrite($open,"<?php\n");

for($i=0; $i
			 { if($i==2)

			  {$licz=$program[$i];

			  $licz++;

        $program[$i]=$licz;}

		    fwrite($open,'$program['.$i.']=\''.$program[$i]."';\n");

       }

fwrite($open,'?>'); flock($open,3); fclose($open);

ten kod miał za zadanie z pliku "baza_licznik.php" zmienić wartość danego elementu z tablicy - dodać "1". Plik wygląda tak:

<?php

$program[0]='57';

$program[1]='59';

$program[2]='32';

$program[3]='65';

$program[4]='107';

$program[5]='30';

$program[6]='36';

$program[7]='23';

$program[8]='23';

$program[9]='33';

$program[10]='31';

$program[11]='23';

... ?>

Ja chciałbym przerobić ten kod tak abym mógł zmienić w takim pliku: "

<? $imie[133250]='Alan'; ?><? $nazwisko[133250]='BleBle'; ?><? $miejscezamieszkania[133250]='Miejscowosc'; ?><? $kodpocztowy[133250]='00-000'; ?><? $miasto[133250]='Warszawa'; ?><? $domowy[133250]='34534534'; ?><? $komorka[133250]='093240394'; ?><? $gadugadu[133250]='20934023'; ?><? $skype[133250]='tutajskype'; ?><? $nazwafirmy[133250]='nazwafirmy'; ?><? $nip[133250]='jakistamnip'; ?><? $regon[133250]='regonik'; ?><? $numerkonta[133250]='numerkontabankowego'; ?><? $lokalizacja[133250]='lokalizacja'; ?><? $adresemail[133250]='kjbsakdjsa@jkdnkjsa.xom'; ?><? $datarej[133250]='2008/11/16 '; ?><? $czasrej[133250]='14:58:39'; ?><? $haslo[133250]='niewiadomojaie'; ?><? $md5[133250]='33e32911c66e431cf341055ae57b211d'; ?><? $numerkonta[133250]='133250'; ?>

dowolną zmienną. I zapisać plik spowrotem.

Bardzo prosze o pomoc

Dziękuje za wszelkie odpowiedzi


(Kutar 0) #2

Bardziej szczegółowo, co ma robić ten skrypt?

Bo w przypadku pierwszego, to zawsze zmienia element tablicy o indeksie 2, z tego co zauważyłem.

Czy ten nowy skrypt też ma zawsze zamieniać jedną konkretną wartość?


(Alan Elektro) #3

aj przepraszam

chodzi o to aby stąd:

<? $imie[133250]='Alan'; ?><? $nazwisko[133250]='BleBle'; ?><? $miejscezamieszkania[133250]='Miejscowosc'; ?><? $kodpocztowy[133250]='00-000'; ?><? $miasto[133250]='Warszawa'; ?><? $domowy[133250]='34534534'; ?><? $komorka[133250]='093240394'; ?><? $gadugadu[133250]='20934023'; ?><? $skype[133250]='tutajskype'; ?><? $nazwafirmy[133250]='nazwafirmy'; ?><? $nip[133250]='jakistamnip'; ?><? $regon[133250]='regonik'; ?><? $numerkonta[133250]='numerkontabankowego'; ?><? $lokalizacja[133250]='lokalizacja'; ?><? $adresemail[133250]='kjbsakdjsa@jkdnkjsa.xom'; ?><? $datarej[133250]='2008/11/16 '; ?><? $czasrej[133250]='14:58:39'; ?><? $haslo[133250]='niewiadomojaie'; ?><? $md5[133250]='33e32911c66e431cf341055ae57b211d'; ?><? $numerkonta[133250]='133250'; ?>

móc zmodyfikować np. $lokalizacja albo $haslo dowolną zmienną.. a jest to np. zawartość pliku dane.php


(Kutar 0) #4

Ogólnie ciężko taki wynik uzyskać, lepiej takie informacje byłoby przechowywać w bazie danych.

Lub ostatecznie w pliku tekstowym, gdzie dane oddzielone są jakimś konkretnym "delimiterem".