Proste sumowanie SQL

Cześć, mam pewien problem.

Mam tabelę

id_tow | nazwa | cena | kat        | ilosc | 

1            jab        2,50   OWO     3

2            gru      1,40     OWO     2

3            mor       3,20   WAR     6

 

i muszę utworzyć zapytanie, które wyświetli łączną ilość towarów z danej kat (OWO,WAR) i dodatkowo zmienić nazwę pola kat na grupa a ilosc na l_tow

 

czyli mniej więcej coś takiego:

grupa    | l-tow

OWO      5

WAR       6

Po napisaniu takiego zapytania wyświetla mi się (przypuszczam, że domyślnie) jedynie grupa (kat) OWO a l_tow to suma owo i war

select kat AS grupa, sum(ilosc) AS liczbatowarow
from towary
order by kat

Proszę o pomoc. 

 

Poczytaj o group by.