Proste udostępnianie a dziedziczenie uprawnień

Witam,

Mam taki problem. Jestem zmuszony do skorzystania z funkcji prostego udostępniania plików w windows XP. Jak wiadomo udostępnianie takie nie ma dużego pola manewru jeżeli chodzi o uprawnienia. Nie w tym jednak problem…

Po udostępnieniu katalogu oraz odznaczeniu opcji “zezwalaj na zminę moich plików…” katalog jest widoczny w sieci, natomiast do podkatalogów wewnątrz nie mogę już wejść. Nie chciałbym zaśmiecać listy udostępnionych folderów udostępniając każdy katalog jaki znajduje się wenątrz tego udostępnionego…

Co zrobić, żeby po udostępnieniu takiego katalogu - wszystkie podkatalogi miały także te same prawa dostępu w sieci ?

Po uaktywnieniu dziedziczenia uprawnienia zdefiniowane dla określonego folderu obowiązują również pliki w podfolderach. Funkcja dziedziczenia można włączyć tylko dla folderów, dla plików już nie. PPM - właściwości folderu - i przejdź do karty Zabezpieczenia. Gdy klikniesz przycisk Zaawansowane, pojawi się kolejne okno dialogowe (Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń), a w nim pole wyboru Dziedzicz po obiekcie nadrzędnym wpisy uprawnienia stosowane do obiektów podrzędnych.