Prosty kalkulator w Pascalu (if)


(Rlk120) #1

Muszę napisać prosty kalkulator na ifach( nie na case) i mam jeden problem.

var liczba1, liczba2:real;

dzialanie:char;

writeln('Podaj pierwszą liczbę');

readln(liczba1);

writeln('Podaj drugą liczbę');

readln(liczba2);

writeln('Jakie działanie');

readln(dzialanie);

[b]if dzialanie=+ then writeln(('bla bla bla');[/b]

Chodzi o pogrubioną część, jak zrobić, żeby w ifach wykrywało mi znak, o który mi chodzi ?


([alex]) #2
if dzialanie='+' then[/code]

(Rlk120) #3

Wielkie dzięki, a jak podać dwie instrukcje w jednej, tzn chodzi mi o dzielenie, żeby wykluczyć 0.


(Dupa) #4

if liczba2 <> 0 then

bla bla bla


(Rlk120) #5

No ok, to wiem, ale jeżeli mam if dzialanie='/' then bla bla

to żeby w tym wykluczało mi dzielenie przez 0.


([alex]) #6

if dzialanie='/' then if liczba2<>0 then ....

lub

if (dzialanie='/') and (liczba2<>0) then ....


(Rlk120) #7

Dzięki :slight_smile: