Prosty plik wsadowy


(Irondew) #1

Witam!

Może mi ktoś powiedzieć jak zrobić plik bat który po kliknięciu np klawisza "p" włączy wybraną przezemnie aplikację?

Do tego np informacja wciśnij "p" aby włączyć coś lub wciśnij "q" aby wyjść


(Adam Bialek) #2

@ECHO off

cls

:start

cls

ECHO.

ECHO Klawisz P uruchamia program, Q - wyjście

ECHO.

set choice=

set /p choice=Wybierz opcję i naciśnij ENTER, aby kontynuować:

if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%

if '%choice%'=='p' goto wybor

if '%choice%'=='q' goto end

ECHO "%choice%" wybór niepoprawny, spróbuj jeszcze raz.

ECHO.

goto start

:wybor

tu wpisz polecenie uruchamiające program

:end


(Irondew) #3

A żeby p uruchamiało 1 program, z drugi a q wychodziło?


(Adam Bialek) #4

Podałem przykład. Możesz modyfikować plik do woli i umieścić w nim obsługę całej klawiatury.


(Irondew) #5

NIezbyt sie znam na modyikowaniu plikow .bat, mógłbyś jednak napisać?


(Asterisk) #6

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.


(infoR_96) #7

Pliki .bat są to pliki instrukcji wiersza poleceń - tz. pliki wsadowe - możesz je tworzyć w Notatniku Windows - wykonaj instrukcję Dyzio23 i zapisz plik jako nazwa_pliku.bat


(Irondew) #8

Dziki wszystkim, już sobie poradziłem :slight_smile: