Prosty system newsów PHP - pomoc


(Szwejas2) #1

Napisałem prosty skrypt systemu newsów (oparty na plikach). Chciałbym aby nowe wiadomości pojawiały się nad starszymi (wcześniej wprowadzonymi). Co zmodyfikować? poniżej zamieszczam kod.

<?php


/ *********************************************

* To jest plik index.php

********************************************* /


$pole1 = trim($_POST['pole1']);

$pole2 = trim($_POST['pole2']);


if(empty($pole1) and empty($pole2)) {


echo '

eMail:


Hasło:


';

}

else {

$dane = $pole1."`".$pole2."\n";

$file = "baza.txt";

$fp=fopen("$file", "r+");

$dane=$dane.fread($fp, filesize($file));

rewind($fp);

flock($fp, 2);

fwrite($fp, $dane);

flock($fp, 3);

fclose($fp);

echo "Dane zostały zapisane!
";


}


?>

<?php

/ *********************************************

* To plik podglad.php

********************************************* /


// wczytanie zawartości pliku do tablicy

$file = file("baza.txt");

// przechodzimy przez tablicę za pomocą pętli foreach

foreach($file as $value) {

// rozbijamy poszczególne linie na części

$exp = explode("`",$value);

// wyświetlamy rozbity tekst

echo $exp[0]."
".$exp[1]."";

}


?>

[/code]

(Vather) #2

czytaj plik od tylu :slight_smile:

ew. ustaw kursor na poczatku pliku i wtedy zapisz dane


(Szwejas2) #3

ok, ale jak?

i jak dodać "usuwanie" poszczególnych wiadomości?


(system) #4
$file = file("baza.txt"); 

$file=array_reverse($file);

(Asterisk) #5

Naruszenie punktu 2.9 regulaminu