Proszę bardzo o sprawdzenie loga ;)


(Leona) #1

Cześć jestem nowy trafiłem na ta stronkę przypadkiem sprawdzając czy się cos znajdzie na mój problem a mianowicie mam jakiegoś chyba wirusa bo po sprawdzeniu Norton wirusem 2004 wykrył jakieś wiruchy i je wykasował razem z plikami ale strona startowa w przeglądarce ciągle się zmienia nawet jak zmieniam w rejestrze. Skanowałem wszystkim co jest dostępne na tą bolączkę ale niestety nic sie nie zmienia nawet zainstalowałem Microsoft AntiSpyware Version: 1.0.509 i nic niemoże poradzić. Przesyłam loga może wy mi pomożecie.

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 21:20:46, on 2005-03-12

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe

C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\WINNT\PowerS.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Palm\HOTSYNC.EXE

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\MYIE2\MyIE.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hotoffers.info/179/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe SetReg

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINNT\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [symTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtrdr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Startup: UD Agent.lnk = C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {48C6C13A-0601-4983-9ECF-E940B62BB0FC} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {48C6C13A-0601-4983-9ECF-E940B62BB0FC} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{33017CED-5271-474A-B578-31DA66A8CCD1}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

Bardzo proszę o odpowiedź. I POMOCY

PS

Strona na którą zmienia się internet explorer to http://www.hotoffers.info/179/ po usunięciu nawet HijackThis zaraz momentalnie wraca tak samo było przy zmianie w rejestrze.

Wielkie dzięki


(boczi) #2

Nie będę Ci na razie nic radził, wklej najpiew loga z nowszej wersji programu.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=19174

Update

Slafur daruj sobie te porady. Nie wiesz nie piszesz! :-x To nie rozwiązauje problemu, to tylko czysta kosmetyka! :evil:


(Leona) #3

Dzięki przepraszam że nie sprawdziłem mojej wersji;(

ogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:15:38, on 2005-03-12

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe

C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\WINNT\PowerS.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Palm\HOTSYNC.EXE

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\MYIE2\MyIE.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\firefox.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OPScan.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hotoffers.info/179/

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe SetReg

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM..\Run: [PowerS] C:\WINNT\PowerS.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [symTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtrdr.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Startup: UD Agent.lnk = C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {48C6C13A-0601-4983-9ECF-E940B62BB0FC} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {48C6C13A-0601-4983-9ECF-E940B62BB0FC} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{33017CED-5271-474A-B578-31DA66A8CCD1}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


(boczi) #4

Sposób usuwania:

I w tym trybie próbujesz wykasować wpis:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hotoffers.info/179/

 	F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

   	O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

 	O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

   	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

Po próbach na nowo log


(Leona) #5

Jak na razie to wszystko OK:)) Wielkie dzięki oj wielkie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:49, on 2005-03-12

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe

C:\WINNT\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\WINNT\PowerS.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Palm\HOTSYNC.EXE

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\United Devices\ud_7174683.exe

C:\Program Files\United Devices\ud_7174683_0.dir\ud_ligfit_Release.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe SetReg

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINNT\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtrdr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Palm\HOTSYNC.EXE

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Startup: UD Agent.lnk = C:\Program Files\United Devices\UD.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINNT\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINNT\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Jak jeszcze coś zauważe to napisze narazie wsio. :smiley: :slight_smile:


(fiesta) #6

Dlatego kasuję jako zwykłe nabicie posta.

Mogłbyś zaznaczyć że to tylko drobnostka.


(Comend@nte) #7

boczi a dlaczego to usuwasz ??

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

Arkadiusz masz jeszcze MS Antispyware ??

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {48C6C13A-0601-4983-9ECF-E940B62BB0FC} - (no file) (HKCU) 

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {54D22BED-1E6E-40BB-A2CE-480C408D72AE} - (no file) (HKCU)

(Leona) #8

Tak wiem ale to ja sam zaistalowałem ten program. Ale się na tym niezbyt znam;) i jeśli mi to potwierdzicie to to usune narazie nie ruszam bo sam intalowałem ten program z MAKROSOFTU :))


(boczi) #9

Jeśli go używasz, to nie usuwaj. To wszystko