Proszę niech ktoś sprawdzi mi loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:11:43, on 2005-02-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

G:\downloaded\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchcentral.cc/search.php?v=4&aff=4785

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=4785

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] e:\AVAST4~1.0PR\ashDisp.exe

O8 - Extra context menu item: Download Flash with Flash Capture - e:\Flash Capture\dl.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - E:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - E:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6860630F-51CC-4CA3-B925-7C1631A48A4E}: NameServer = 194.204.159.1,184.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - e:\Avast 4.0 Professional\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - e:\Avast 4.0 Professional\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - e:\Avast 4.0 Professional\ashMaiSv.exe

O23 - Service: MySql - Unknown - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

prawdopodobnie to

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchcentral.cc/search.php?v=4&aff=4785

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=4785

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - E:\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\fgiebar.dll

a to wyłącz jeżeli nie używasz start—>urchom—>msconfig–>

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

Ale ja mam wyłączonego messengera w autostarcie

log jest czysty. podejrzenia może wzbudzać http://searchcentral.cc/search.php?v=4&aff=4785 ale wydaje mi się że to nie żaden problem

Dzięki za pomoc:)

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

heh… Lepiej poradzi sobie z tym XP-AntiSpy