Proszę o opis dwóch formuł


(Hack2020) #1

Witam mam prośbę:slight_smile:

co oznaczają te dwie formuły?

SterGr := Detect;

InitGraph(SterGr,ModGr, Sciezka_dostepu_do_sterownika);


([alex]) #2

Detect to funkcja która automatycznie wybiera rodzaj sterownika, ten rodzaj wpisuje do zmiennej SterGr.

InitGraph() to funkcja inicjalizująca sterownik graficzny, rodzaj sterownika w zmiennej SterGr.