Prosze o pomoc - (HiJack-log)

witam wszystkich,

jako ze to moj pierwszy post na tym forum :slight_smile:

czy jest ktos tak uprzejmy i sprawdzi mi loga z HiJacka?

"Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:42:30, on 2008-02-19

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Power Manager\PM.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Atheros\ACU.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Documents and Settings\Dziobek\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R3 - URLSearchHook: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll (file missing)

O1 - Hosts: 212.150.54.250 dv-networks.com

O3 - Toolbar: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [winlogon.exe] c:\windows\system32\winlogon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows LSSS Service] c:\windows\system32\svchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [Video Driver] c:\windows\system32\svchost.exe

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [spywareTerminator] “C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe”

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [PowerManager] C:\Program Files\Power Manager\PM.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACU] “C:\Program Files\Atheros\ACU.exe” -nogui

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [iETI] c:\program files\freecall.com\freecall\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [iETI] c:\program files\freecall.com\freecall\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe (file missing)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

End of file - 5917 bytes"

Witam nowego Kolegę :mrgreen:

Proponuję ponownie uruchomić HJT i wykonać:

1. Najpierw wyczyść śmieci:

R3 - URLSearchHook: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll (file missing)

O1 - Hosts: 212.150.54.250 dv-networks.com

O3 - Toolbar: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll (file missing)

2. Następnie, jeśli nie instalowałeś oprogramowania do telefonu Motorola, albo nie jest już potrzebne, to usuń wpis:

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe

3. W celach “kosmetycznych” proponuję wyczyścić:

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [IETI] c:\program files\freecall.com\freecall\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [IETI] c:\program files\freecall.com\freecall\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'Default user')

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll (file missing)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe (file missing)

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

Warto także sprawdzić wersję pliku Skype4COM.dll w lokalizacji C:\Program Files\Common Files\Skype… i jeśli jest starsza niż 1.0.28.2 to najlepiej zainstaluj najnowszą wersję Skype, czyli 3.6.0.248

Powodzenia ! :mrgreen: