Proszę o POMOC Usuwanie Vundo i Ochrona na przyszłość

Witam

Mam problem który był poruszany już kilka razy … wiem że musze zrobić loga z Hijack’a ale nie wiem co mam dalej z nim zrobić … nie chce niczego zwalić w systemie wiec posiłbym o pomoc specjalisty od tego … Mianowicie mam jakieś trojany w folderze system32 i wiem to Vundo … I jeżeli uda sie rozwiazać problemy proszę o pomoc jak mogę sie chronić na przyszłosć

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:00:55, on 2008-05-23

Platform: Windows XP SP3, v.5512 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20772)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\pipi\jfCacheMgr.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\MediaMonkey\MediaMonkey.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Hunt Virus Utilities\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ptec/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ptec/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ptec/defaults/su/*http://www.yahoo.com

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {99972d1b-964e-49ec-92f4-1eb39f4810a5} - C:\WINDOWS\system32\hgGwWoPJ.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FlashgetMini] C:\Program Files\FlashGet Network\Flashget\Temp\setup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jfproc] C:\Program Files\pipi\jfCacheMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA9016] command /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC1941] cmd /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA5346] command /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC7421] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA800] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC7116] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB5451] command /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6162] cmd /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3982] command /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD2359] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB3463] command /c del "C:\Program Files\BearShare\RunMSC.dll"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB286] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6695] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [RunGCW] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\GETCON~1.EXE /instsupp

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: UseFlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\Flashget\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: UseFlashGetDownloadAllLink - C:\Program Files\FlashGet Network\Flashget\ComDlls\Bhoall.htm

O9 - Extra button: Wyslij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyslij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: hgGwWoPJ - C:\WINDOWS\SYSTEM32\hgGwWoPJ.dll

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbsrv.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\hgGwWoPJ.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Oto Log z ComboFix’a …

ComboFix 08-05-21.3 - Matt 2008-05-23 12:31:49.2 - NTFSx86

Nie wystarcza powinieneś zainstalować zone alarm

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys.vir

C:\WINDOWS\system32\drivers\Blb33.sys.vir

C:\WINDOWS\system32\WinNt32.dl_.vir

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2543.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS253F.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS253E.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS253D.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2539.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2538.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2537.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS252C.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2529.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS251C.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS251B.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2516.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2510.tmp

C:\Documents and Settings\Administrator\7zS2498.tmp

C:\WINDOWS\system32\clbdll.dll.vir

C:\WINDOWS\system32\drivers\clbdriver.sys.vir

C:\WINDOWS\system32\beep.sys.vir

C:\xtqvpfan.exe

C:\1350245371

C:\hyfsshfu.exe

C:\avwjkdr.exe


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\hggwwopj]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{D58F39FF-953E-4F45-898F-59F243B9A523}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

LOG:

ComboFix 08-05-21.3 - Matt 2008-05-23 12:57:43.3 - NTFSx86