Proszę o pomoc w analizie logu Hijack


(Wjm) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:16:54, on 2005-05-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Sylwia\Dane aplikacji\ehct.exe

D:\Corel\Graphics8\Programs\MFIndexer.exe

C:\Documents and Settings\Sylwia\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchcentral.cc/search.php?v=4&aff=2341

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=2341

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://searchcentral.cc/index.php?v=4&aff=2341

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {6BB66E48-D9AC-AF54-855B-AE7F1518D6C0} - C:\WINDOWS\System32\aehfj.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM\..\RunOnce: [tlc] C:\WINDOWS\update13.js

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Ursh] C:\Documents and Settings\Sylwia\Dane aplikacji\ehct.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Corel MEDIA FOLDERS INDEXER 8.LNK = D:\Corel\Graphics8\Programs\MFIndexer.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Damian) #2

Tryb awaryjny i kasacja w Hijacku:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchcentral.cc/search.php?v=4&aff=2341

O2 - BHO: (no name) - {6BB66E48-D9AC-AF54-855B-AE7F1518D6C0} - C:\WINDOWS\System32\aehfj.dll

O4 - HKLM..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM..\RunOnce: [tlc] C:\WINDOWS\update13.js

O4 - HKCU..\Run: [ursh] C:\Documents and Settings\Sylwia\Dane aplikacji\ehct.exe

Ręcznie kasujesz z dysku plik C:\WINDOWS\System\svchost.exe

Do tego nei mam pewności. Jak nie znasz to kosz:

C:\Documents and Settings\Sylwia\Dane aplikacji\ehct.exe


(Kuz5) #3

Nie masz pewności a każesz mu to usunąć

Oczywiście usuń to

Usuń to co napisał Damian z tym że pliki na czerwono usuń recznie z dysku


(Damian) #4

Napisałem, że jeśli nie zna to niech usunie. Skoro jest to syf, kolega nie może znać tego pliku i automatycznie go wywali ;]