Proszę o pomoc w usunięciu mystartsearch


(Majoss97) #1

Jak w temacie :slight_smile: oto logi

 

ADD: http://www.wklej.org/id/1549773/

FRST: http://www.wklej.org/id/1549775/


(Atis) #2

Odinstaluj AVG lub AVAST.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-4128376890-784583535-2444531365-1002\...\Policies\Explorer: [] 
HKU\S-1-5-21-4128376890-784583535-2444531365-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = 
URLSearchHook: [S-1-5-21-4128376890-784583535-2444531365-1001] ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4128376890-784583535-2444531365-1002 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
C:\AdwCleaner
C:\Users\kjm\wc
Task: {A708155D-475E-4C83-A688-9CC6E5477AE6} - \Program aktualizacji online firmy Adobe. No Task File <==== ATTENTION
Task: {FB7F7CFE-08D3-4F70-839B-BB56816FBB93} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {429AAA9A-5263-46D6-B5C3-8180453C7E8E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Majoss97) #3

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1551217/

FRST: http://www.wklej.org/id/1551221/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Reader 9.5.0

Java 7 Update 60

Zainstaluj:

Adobe Reader XI 11.0.9

Java 8 Update 25