Proszę o pomoc! Wykres % w Excel 2007

Bardzo proszę o pomoc. Mam taki wykres:

Nie wiem jak zrobić, żeby przy liczbie 100 lub gdzieś przy pionowej, lewej osi liczbowej umieścić oznaczenie “%”.

Proszę o radę jeśli ktoś wie. Jest mi to pilnie potrzebne, bo na jutro…

Prawym na oś Y. FORMATUJ OŚ->LICZBY, w kategorii zaznacz procentowe