Prosze o pomoc!


(Placor) #1

Prosze o sprawdzenie loga :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:27:50, on 2005-09-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

D:\Instalki\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ngsh33.clsIS - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - C:\WINDOWS\System32\ngsh33.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Instalki\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe" /startup "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0500.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarTitanium2006] "C:\DOCUME~1\Placor\USTAWI~1\Temp\{9A8C8FB3-7334-4BA5-9604-5E8530166E75}\{98032D6F-3EE6-4646-B68C-40BF012AC89B}\..\..\T2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x0009"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [iMeshBar Uninstall] rundll32 C:\PROGRA~1\UNINST~1.DLL,O -2

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ngpw36] C:\windows\system32\ngpw36.exe

O4 - HKCU\..\Run: [180ClientStubInstall] "C:\DOCUME~1\Placor\USTAWI~1\Temp\sais.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Startup: Konfabulator.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O12 - Plugin for .exe: D:\Instalki\Opera\PLUGINS\NPFgc1.dll

O12 - Plugin for .rar: D:\Instalki\Opera\PLUGINS\NPFgc1.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B786B511-1796-4554-817A-07E435F7530D}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe (file missing)

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe (file missing)

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

dodam ze mam problem z usunieciem Pandy Platinum 2005 :confused: a pozatym co chwile wyskakuje mi blad ze systemowi brakuje pliku icl_cfg.dll http://img257.imageshack.us/img257/6707/blad4as.jpgdzieki pozdrawiam


(boczi) #2

Skasuj pogrubione oraz wszystkie wpisy z Hijacka w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po czynnościach daj nowy log.

Co do Pandy - powiem co i jak po wywaleniu syfu.


(Kuz5) #3

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

To powinno zniknąć ale lepiej to ciachnij:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz procesy

Panda Antispam Server Service , Panda Firewall Service , Panda Function Service , Panda Pavkre , Panda PavProt , Panda Process Protection Service , Panda anti-virus service , Panda Preventium+ Service , Panda IManager Service , nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wklepujesz po kolei PASSRV , PAVFIRES , PAVFNSVR , Pavkre , PavProt , PavPrSrv , PAVSRV , PREVSRV , PSIMSVC => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru =>Klikamy “Czyszczenie rejestru” (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy “Kontynuuj” po czym klikamy “Start” po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy “Pozycje które można bezpiecznie usunąć” i na koniec klikamy “Usuń”

jpt3kj.jpg

Update:

A co ty boczi bawisz sie w pisanie postów na raty, jak bedziesz pisał takie posty to bede je kasował


(Placor) #4

Zrobilem wszystko tak jak trzeba, a pandy nadal nie moge usunąć a blad wyskakuje mi nadal (no gorze link) :confused:


(boczi) #5

Jaki błąd. Zrobiłeś to co trzeba z wpisami 023?

Daj nowy log.


(Placor) #6
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:09:08, on 2005-09-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

D:\Instalki\Opera\Opera.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ngsh33.clsIS - {941CA48C-3984-4E7D-AAF8-8755ED76EB50} - C:\WINDOWS\System32\ngsh33.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Instalki\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WildTangent CDA] "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\GameDrvr.exe" /startup "C:\Program Files\WildTangent\Apps\CDA\cdaEngine0500.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarTitanium2006] "C:\DOCUME~1\Placor\USTAWI~1\Temp\{E96CD40E-D3E2-43F3-9537-6C9AF3CAB266}\{98032D6F-3EE6-4646-B68C-40BF012AC89B}\..\..\T2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x0009"

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ngpw36] C:\windows\system32\ngpw36.exe

O4 - HKCU\..\Run: [180ClientStubInstall] "C:\DOCUME~1\Placor\USTAWI~1\Temp\sais.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Startup: Konfabulator.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\Konfabulator.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O12 - Plugin for .exe: D:\Instalki\Opera\PLUGINS\NPFgc1.dll

O12 - Plugin for .rar: D:\Instalki\Opera\PLUGINS\NPFgc1.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B786B511-1796-4554-817A-07E435F7530D}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

(Kuz5) #7

Praktycznie nic nie usunełeś, jeszcze raz poczytaj posta wyzej.

Co do pandy to usuń dodatkowo wpisy:

Folder na czerwono usun recznie

Ten plik jest od pandy tak wiec koś to co ci kazałem.