Proszę o pomoc!

Witam; mam od jakiegoś czasu następujący problem:

Nie mogę otworzyć okna połączenia sieciowe i telefoniczne, kiedy próbuję to zrobić z panelu sterowania pokazuje się ikonka klepsydry>czekaj…no i nie mogę się doczekać, nie mogę go też wtedy zamknąć, muszę to robić z poziomu menedżera zadań. Wszystkie inne funkcje panelu są O.K.

Z zasobnika systemowego zniknęła ikonka połączeń,

System zamyka się minimum kilka minut,

Aha, jeszcze jedno; nie otwiera się (albo otwiera po minucie) małe okienko regulacji głosności z zasobnika, chociaż regulację głośności i właściwości audio można otworzyć prawoklikiem.

Pomimo tych problemów, system wydaje się pracować normalnie, Firefox działa.

mks-vir teraz nic nie znalazł (wcześniej NDNuninstall6_98.exe- już skasowany), Ad-Aware i stinger też nie pomogły. Proszę o pomoc.

Win 2000 SP3, Outpost Firewall.

Poniżej log, pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:57:54, on 2006-02-03

Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://gryonline.wp.pl/files/game_explorer.html?lng=1&gg=27&room=0

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\WINNT\System32\shdocvw.dll

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_66.cab

O16 - DPF: {2B6A3140-7073-11D5-8F79-0080C8D7EC11} (GameDesire Proxy) - http://gryonline.wp.pl/g_bin/ginuser_pl_2_0_0_3.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_26.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1138255903301

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_31.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_38.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: nwprovau - C:\WINNT\SYSTEM32\nwprovau.dll

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1.0\outpost.exe

:slight_smile: Pozdrawiam :slight_smile:

Log jest OK

Sprawdz w ustawieniach firewalla Outpost czy nie ma blokady

Wykonaj w pierwszej kolejnosci:

chkdsk c: /r - zobacz czy nie ma bledow na dysku

defragmentacja

Zobacz - Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5989 jest tam o zamykaniu -co zrobić aby szybciej to robił :wink: