Prosze o pomoc

co jakis czas w moim kimpie pokazuje sie informacja o wirusie win32/Dialer,QS trojan ---- lub Trojan Downloader .Purity Scan.NAE.Trojan ,czy napiszecie mi co to oznacza Prosze o odpowiedz.

Wklej logi

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Proszę zmienić temat postu na konkretny i używać polskich znaków,opcja zmień i popraw.JNJN

Zobacz sobie na Definicje wirusów Kaspersky Lab :lol:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:39:56, on 2006-10-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Multimedia Combo Set\PS2USBKbdDrv.exe

C:\WINDOWS\system32\HBO ScreenSaver.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

C:\Program Files\Common Files{ACFCEBC0-0A6B-1045-0804-040406090030}\Update.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Bright Bug Software\Shared\Screen Savers\BBDTMngr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common Files{3CFCEBC0-0A6B-1045-0804-040406090030}\MyToolBar.dll

O2 - BHO: PrintViewBHO Class - {D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847} - C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\Program Files\Common Files{3CFCEBC0-0A6B-1045-0804-040406090030}\MyToolBar.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime -Delay

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Multimedia Combo Set\MouseDrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Combo Set\PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [HBOScreensaver] “C:\WINDOWS\system32\HBO ScreenSaver.exe” /sch

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [bearFlix] “C:\Program Files\BearFlix\BearFlix.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [ipWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM…\Run: [PVModule] C:\PROGRA~1\PRINTV~1\pvmodule.exe

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [Dzieńdobry!] C:\Documents and Settings\Tomek\Moje dokumenty\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [Etop] “C:\WINDOWS\system32\MBOLS~1\tracert.exe” -vt yazb

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Run BBDTMngr.exe.lnk = C:\Program Files\Bright Bug Software\Shared\Screen Savers\BBDTMngr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C} (VaPgCtrl Class) - http://83.18.237.172/plugin/h263ctrl.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_30.cab

O20 - Winlogon Notify: wintfj32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintfj32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ - jak teraz się nie zastosujesz :evil:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW

Pozdrawiam Gutek2222