Proszę o prawdzenie loga


(Jim75) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:19:46, on 05-08-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\TIMESINK\ADGATEWAY\TSADBOT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PRINTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\1.BIN\MWSOEMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\REALTEK\RTL8180\RTLWAKE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\1.BIN\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\1.BIN\MWSSRCAS.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\1.BIN\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TimeSink Ad Client] "C:\Program Files\TimeSink\AdGateway\TSADBOT.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\BAR\1.BIN\MWSOEMON.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\BAR\1.BIN\MWSOEMON.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: RtlWake.lnk = C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzfw013

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pca: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppcaplg.dll

O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(boczi) #2

Wszystko robisz w trybie awaryjnym. [F8] w czasie bootowania systemu.

Pogrubione kasujesz dodatkowo ręcznie z dysku, wszystko też z Hijackthis z za pomocą fix.

Po czynnościach skan programami ANTY i nowy log.

Zainstaluj IE 6!