Prosze o przeanalizowanie loga


(S) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:04, on 2005-12-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Programy\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\Programy\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

D:\Programy\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe

D:\Patryk\Programy i sterowniki\Antyviry i firewalle\do trojanów\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] D:\Programy\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [ABIT uGuru] D:\Programy\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GuruClock] D:\Programy\ABIT\ABIT uGuru\GuruClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{52AAE313-553A-4B23-A9D3-E88FB4BC78E3}: NameServer = 83.142.120.242

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BE408555-3D9B-4CCA-A3E3-42A22471549A}: NameServer = 83.142.120.242

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

Z góry dzięki.


(Gutek) #2

jest czysto tylko

użyj LSP-Fix odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik xfire_lsp_10650.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish


(S) #3

Ok tamto usunołem, a usunąć też rsvpsp.dll ?