Proszę o przetłumaczenie tekstu

Bardzo mi zależy jeśli ktoś by miał chwilke czasu i mu się nudziło…Z góry dziękuje :lol: Main Features:

 • Maella Bandwidthcontrol, caculates the real Overhead

 • NAFC (network adapter feedback control)

 • advanced Uploadbandwidththrottler with adjustable slotspeed

 • Xtreme Downloadmanager for a clever source-handling

 • improved Xtreme-Creditsystem

 • Powerrelease with dynamic Hide OS

 • IP to country - show country-flags

 • Dynamic Leecher Protection (DLP)

 • Multi-threaded disc access with threading-queue

 • Universal plug and play support (UPNP) for routers

 • hundrets of code improvements

with protocol obfuscation

Download latest Release 24.12.06:

emule0.47c Xtreme 5.4 binaries

->changelog

Get the Latest antiLeech.dll

 • current DLP version 24 (07.01.2007) -

antiLeech.dll

477 user(s) online

3259869 visitors

remark:

 • this mod has no USS (use nafc instead!)

 • this mod doesn’t allow unlimited uploadspeed

 • the adjustable slotspeed is not an accurate speed, but a tolerant(can go 25% over the settings).

Xtreme Mod decide itself how much slots are needed to best fit your slotspeed

 • the uploadlimit is applied to overhead + data

 • if you use NAFC, the uploadlimit is applied to whole networktraffic (also other applications) and downloadlimit is automatically adjusted

 • the overhead includes TCP/IP + UDP-Header + blockpackage-header + ACK-packets + obfuscation-data

 • because the uploadlimit is applied to data + whole overhead, you have to set your upload to min 11kbs to get unlimited download,but please set it to about 90% of your uploadcapacity

 • Maella Bandwidthcontrol, caculates naprawdę Ogólne adapter sieciowy adapteru sieciowego sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym

 • NAFC ()

 • posunięty naprzód Uploadbandwidththrottler z regulowanym slotspeed

 • Xtreme Downloadmanager dla zdolnego radzącego źródła

 • poprawiony Xtreme-Creditsystem

 • Powerrelease z dynamiczny Schowaj KOŚĆ

 • IP do kraju - kraj flagi pokazu

 • Dynamiczne Leecher Ochrona (DLP)

 • Multi nawlekany dysk dostęp z kolejką

nawlekający- Uniwersalna wtyczka i gra poparcie (UPNP) dla urządzeń trasujących

 • hundrets kodu poprawy

z protokołem zaciemnienie

Pobierają najnowsze Wypuszczenie 24.12.06:

emule0.47c Xtreme 5.4 binaries

-> changelog

Da Najnowszemu antiLeech.dll

 • aktualny DLP wersję 24 (07.01.2007) -

antiLeech.dll

477 użytkownik(s) online

3259869, które goście

zauważają:

 • to mod nie ma żadnego USS (użycie nafc zamiast tego!)

 • to mod nie pozwala nieograniczonemu uploadspeed

 • regulowany slotspeed jest nie dokładna szybkość, ale tolerancyjny(może pójść 25% tu ustawienie).

Xtreme Mod decyduje siebie jak wiele szczelin jest potrzebowanych do dobrze dopasowanego twój slotspeed

 • uploadlimit być odnieść się do ogólnego + dane

 • jeżeli używasz NAFC, uploadlimit być odnieść się do całość networktraffic (również inne podania) i downloadlimit automatycznie jest dostosowany

 • ogólny zawiera TCP / IP + UDP NAGŁÓWEK + blockpackage nagłówek + ACK PAKIETY + zaciemnienie dane

 • ponieważ uploadlimit być odnieść się do danych + całość powyżej, musisz ustawić twój ładować do min 11kbs, by dostać nieograniczone pobieranie, ale proszę ustawić to do około 90% z twojego uploadcapacity

WIELKIE DZIĘKI!! :piwo: