Proszę o przetłumaczenie zdania na j.polski

Mógłby mi ktoś przetłumaczyć to zdanie na język polski:

There is nothing better in life than being a Gunner

nie ma nic lepszego w życiu niż bycie kanonierem/wojskowym

Nie ma w życiu nic lepszego od bycia kanonierem :slight_smile:

Dziękuję bardzo :slight_smile: