Proszę o spawrdzenie loga ;-)


(Szczota13) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:27:03, on 2005-09-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\tomek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.438\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Skrót do Ad-watch.lnk = C:\Documents and Settings\tomek\Pulpit\Ad-watch.exe

O4 - Global Startup: System NOD32.lnk = C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{62D2E70A-D2F9-45CB-A663-BDAB56385F2F}: NameServer = 195.114.181.130 195.114.161.61

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe (file missing)

:slight_smile:

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Qbek50) #2

kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz “msconfig” i w zakładce uruchamianie odchaczasz: