Proszę o spr. loga Rozłącza mnie od sieci

Co chwilę odcina mnie od internetu Więc proszę mądrzejszych o pomoc :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:29:29, on 2008-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

G:\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

G:\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

F:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\eMule\emule.exe

F:\Program Files\PowerArchiver\POWERARC.EXE

F:\DOCUME~1\Kuba\USTAWI~1\Temp\_PA673\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "F:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] F:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] F:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] F:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] G:\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "F:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] G:\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - F:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - F:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

Log jest czysty

Hmm, wolałbym żeby nie był bo teraz nie wiem co robić :frowning:

Podaj log z Combofix

Nie wyłączałeś jakiś istotnych usług? Zobacz: start/uruchom/services.msc

Mozliwe ze masz jakies zwarcie w kabelkach, tzn. od skrzynki do kompa

Zobacz też czy na modemie (jak rozumiem to neostrada) cały czas świeci sie dioda ADSL jeśli tak to do modemu sygnal jest dobrze doprowadzony

Nie tak dawno miałem format i było wszystko o.k. od tygodnia wyrzuca mnie z sieci a diody palą się obie.Przy próbie ponownego połączenia dioda ADSL zaczyna mrugać.Połączenie uzyskuję po 2-3 min. tylko że coraz częściej mnie rozłącza

Log z ComboFix

http://wklej.org/id/147d4c449f