Proszę o spr. loga Rozłącza mnie od sieci


(Kuba Ks) #1

Co chwilę odcina mnie od internetu Więc proszę mądrzejszych o pomoc :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:29:29, on 2008-04-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

G:\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

G:\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

F:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe

F:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\eMule\emule.exe

F:\Program Files\PowerArchiver\POWERARC.EXE

F:\DOCUME~1\Kuba\USTAWI~1\Temp\_PA673\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "F:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] F:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] F:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] F:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] G:\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "F:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] G:\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = F:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - F:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - F:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - F:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

(huber2t) #2

Log jest czysty


(Kuba Ks) #3

Hmm, wolałbym żeby nie był bo teraz nie wiem co robić :frowning:


(huber2t) #4

Podaj log z Combofix


(Joni987) #5

Nie wyłączałeś jakiś istotnych usług? Zobacz: start/uruchom/services.msc

Mozliwe ze masz jakies zwarcie w kabelkach, tzn. od skrzynki do kompa

Zobacz też czy na modemie (jak rozumiem to neostrada) cały czas świeci sie dioda ADSL jeśli tak to do modemu sygnal jest dobrze doprowadzony


(Kuba Ks) #6

Nie tak dawno miałem format i było wszystko o.k. od tygodnia wyrzuca mnie z sieci a diody palą się obie.Przy próbie ponownego połączenia dioda ADSL zaczyna mrugać.Połączenie uzyskuję po 2-3 min. tylko że coraz częściej mnie rozłącza


(Kuba Ks) #7

Log z ComboFix

http://wklej.org/id/147d4c449f